En VW-servicemedarbejder fra Vejhjælpen ved bilulykke eller havari hjælper en mand med sin Volkswagen

Er du på trods af al mulig forsigtighed og tilvalg af kvalitet kommet ud for en ulykke eller er havareret? Vi hjælper dig.

Er du på trods af al mulig forsigtighed og tilvalg af kvalitet kommet ud for en ulykke eller er havareret? Vi hjælper dig.

Find ud af mere om vores råd, ydelser og servicer i forbindelse med ulykker og havarier – med dem vil du være godt forberedt og være sikker på at få hjælp, hvis du får brug for det.

Volkswagen Vejhjælp: Personbil

Tlf: 80 20 30 50

I udlandet:
Biler serviceret i udlandet vil være omfattet af det pågældende lands vejhjælpsservice, dog kan hjælp rekvireres via det danske telefonnummer, og her skal du blot oplyse i hvilket land du har fået udført stort service. Omfanget af vejhjælpsservice varierer fra land til land. 

Volkswagen Vejhjælp: Erhvervsbil

Tlf: 80 20 30 80

I udlandet:
Biler serviceret i udlandet vil være omfattet af det pågældende lands vejhjælpsservice, dog kan hjælp rekvireres via det danske telefonnummer, og her skal du blot oplyse i hvilket land du har fået udført stort service. Omfanget af vejhjælpsservice varierer fra land til land. 

En mand ved siden af ​​sit køretøj, der ringer til VW-beredskabstjenesten

Volkswagen Vejhjælp - Vi er der altid for dig

Hjælp ved et havari eller en hjemtransport? Så ringer du bare til Volkswagens Vejhjælp. Vi hjælper dig, hvis du er havareret eller er kommet ud for en ulykke.

Dine fordele

 • Er der altid for dig:
  365 dage om året. Døgnet rundt.
 • Hurtig hjælp på stedet.
 • Er din bil bugseret til en Volkswagen Servicepartner af Volkswagen Vejhjælp, og går der mere end 24 timer, fra du har kontaktet Volkswagen Vejhjælp, til bilen bliver køreklar, kan du bede om en gratis lånebil.

Vejhjælp, der rykker ud med hjælp 24 timer i døgnet både i Danmark og i udlandet.

Hvem er dækket?

Volkswagen Vejhjælp er et gratis tilbud til dig, som Volkswagen-ejer, uanset hvor og hvornår du har købt din bil. Har du købt din nye Volkswagen hos en autoriseret Volkswagen forhandler i Danmark følger Volkswagen Vejhjælp automatisk med fra start. Har du købt din Volkswagen et andet sted, er tilbuddet betinget af, at det sidste store serviceeftersyn er foretaget hos en autoriseret Volkswagen Servicepartner i Danmark. Samtidig forudsættes det, at alle anbefalede reparationer udføres. I alle tilfælde dækker Volkswagen Vejhjælp frem til det næste anbefalede serviceeftersyn.

Når dette eftersyn bliver udført af en autoriseret Volkswagen Servicepartner i Danmark, og servicehæftet bliver opdateret, forlænges tilbuddet om Volkswagen Vejhjælp tilsvarende frem til det næste store serviceeftersyn. Biler serviceret i udlandet vil være omfattet af det pågældende lands vejhjælpsservice, og skal derfor ringe til det pågældende lands vejhjælp. Omfanget af vejhjælpsservice varierer fra land til land.

Volkswagen Vejhjælp
Dækningsoversigt for biler serviceret i Danmark

<b>Volkswagen Vejhjælp</b><br> Dækningsoversigt for biler serviceret i Danmark

I Danmark

I udlandet

Reparation på stedet

          √ 

          √ 

Punktering

          √ 

          √ 

Indelåste nøgler

          √ 

          -

Tør for/forkert brændstof

          √ 

          -

Bugsering

          √ 

          √ 

Trafikskader

          √ 

          - 

Bjærgning/fritrækning

          √ 

          -

Tyveri

          √ 

          - 

Gratis lånebil

          √ 

          √ 

Alternativ transportløsning

          √ 

          √ 

Hotel

          √ 

          √ 

Reparation på stedet

Punktering

Indelåste nøgler

Tør for/forkert brændstof

Bugsering

Trafikskader

Bjærgning/fritrækning

Tyveri

Gratis lånebil

Alternativ transportløsning

Hotel

Vi tænker lige så meget på dig som på bilen.

Skulle det utænkelige ske, at din Volkswagen ikke vil køre videre, så ring til Volkswagen Vejhjælp. Vi er klar til at finde en løsning. Og vi nøjes ikke med at sørge for reparation eller bugsering af din bil. I visse tilfælde klarer vi også gratis lånebil, alternativ transport og hotel, så du kan fortsætte med dine planer – selvom din bil ikke vil videre. Dine medpassagerer tager vi os selvfølgelig også af.

Læs alt om Volkswagen VejhjælpÅbner et eksternt link

A man with a warning vest informs the VW breakdown and accident assistance via SMS about an accident

Volkswagens nødopkaldsservice

Hvis du befinder dig i en nødsituation, får du assistance af vores automatiske nødopkaldsservice. Hvis et nødopkald foretages manuelt ved et tryk på en knap eller automatisk ved en ulykke med airbagudløsning, overfører din Volkswagen automatisk nødopkaldsrelevante data som fx bilens nøjagtige position til vores nødopkaldscentral.

A hand pushes the button of Volkswagen Emergency Service to transmit emergency-relevant information

Vær beredt

Her kan du finde produkter, som du bør have med, hvis du skulle komme ud for en ulykke eller havarere.

Gå til shopÅbner et eksternt link

 
 •  Personlig betjening via en telefonforbindelse.
 • Volkswagen nødopkaldscentralen hjælper dig på 10 europæiske sprog i 22 europæiske lande. I alle andre europæiske lande oprettes der automatisk en taleforbindelse til den almindelige alarmcentral.
 • Vores nødopkaldscentral giver redningstjenesten de informationer, der er blevet overført af systemet.
 • Servicen kan også aktiveres manuelt, selv om der ikke er sket en ulykke, men hvis der er opstået et sundhedsmæssigt problem.
 • Kan anvendes af andre trafikanter til at tilkalde hjælp i tilfælde af en ulykke.
A VW service employee is handing a customer the key to their Volkswagen – VW service

Vær forberedt, hvis uheldet skulle være ude.

Her dækker Volkswagen Vejhjælp ikke

 • Hvis bilen er indbragt til værksted for service eller planlagte reparationer
 • Ved selvforskyldt driftstop, f.eks. fejlbetjening eller ignorering af advarselslamper
 • Omkostningerne til værksted, reservedele, reservehjul, dækkit, brændstof, motorolie eller andre udgifter relateret til den konkrete udbedring af skaden
 • Skader og nedbrud i forbindelse med motorsport
 • Hvis en fejl er opstået som følge af, at bilen er ombygget eller effektforøget (tunet)
 • Hvis en fejl opstår på en trailer, campingvogn eller skyldes andre forhold, som ikke er relateret til bilens normale funktionsdygtighed
 • Skadesudbedringer, vejservices eller bugseringer, som følge af, at bilen ikke er blevet repareret og bragt i orden efter seneste brug af Volkswagen Vejhjælp
 • Skader, som skyldes manglende eller forkert vedligeholdelse eller reparation
Her dækker Volkswagen Vejhjælp ikke
 • Hvis serviceeftersyn ikke er udført af en autoriseret Volkswagen Servicepartner
 • Ved skader, som skyldes brug af reservedele eller forbrugsdele, som ikke kvalitetsmæssigt svarer til originale reservedele
 • Viderebugsering fra én Servicepartner til en anden Servicepartner
 • Ved uberettiget rekvirering af vejhjælpsassistance
 • Omstændigheder der tilskrives force majeure

Ved uberettiget rekvirering og anvendelse af Volkswagen Vejhjælp, vil omkostningen blive viderefaktureret til bilens ejer.

Volkswagen Vejhjælp giver ikke ret til erstatning for driftstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste eller andre indirekte tab, der måtte være en følge af et driftstop.