Billede af livscyklussen for et elbilsbatteri

Nyt liv til brugte batterier

Nyt liv til brugte batterier

Kravene til batterier i elbiler er meget høje. Og det samme er kvalitetskravene hos Volkswagen til disse hightechprodukter. Derfor undersøges det i forskellige projekter, om der findes andre muligheder for at anvende batterierne efter deres første brug i bilerne.

”Forlængelsen af levetiden spiller en central rolle i Volkswagens koncernbatteristrategi.”

Acceleration fra et lyskryds, rekuperation ved opbremsning, et hurtigt stop ved en lynopladningsstation eller opladning om natten ved wallboxen derhjemme: Alle disse krav skal batterierne kunne opfylde. Og det gælder også skiftet mellem minustemperaturer om vinteren og 30 graders varme om sommeren. Batterierne i en elbil arbejder under ekstreme betingelser som fugt, kraftpåvirkninger og rystelser. Og alligevel giver Volkswagen sine kunder – fx på e-up! – en garanti for, at der efter 8 år eller 160.000 km stadig er 80 % af den oprindelige batterikapacitet til rådighed.
Efter anvendelsen i elbiler er batteriernes effekt stadig mere end tilstrækkelig til andre anvendelsesformål. De får således et nyt arbejdsliv som såkaldte second life-batterier.

Genanvendelse

”Ud over en optimal genanvendelsesproces spiller forlængelsen af levetiden en central rolle i vores koncernbatteristrategi. Som udgangspunkt skal batterierne først og fremmest repareres/renoveres eller overføres til komplet genanvendelse i second life-projekter”, siger Tobias Enge, som er koncernstrateg på forretningsområdet e-mobilitet og infrastruktur. ”Videreforarbejdningen på alternative områder – fx i store batterilagre – undersøges i use cases og fremmes til brug i praksis.” Der findes således en lang række second life-batterilagerprojekter i Volkswagen koncernen. Der anvendes samlinger af brugte bilbatterier som kæmpestore batterier – både på Volkswagen fabrikkerne og i samarbejdsprojekter med forsyningsselskaber og kommuner. Et batteris levetid kan forlænges med sådanne yderligere anvendelsesmuligheder.

Billede af genanvendelse af et elbilsbatteri

Renovering

Ud over genanvendelse uden for bilen gør Volkswagen også brug af renovering. Her bliver de brugte batterier gjort klar til at blive anvendt i en elbil igen efter udskiftning af enkelte komponenter. Alternativt kan man også her tilbyde genanvendelse i stationære batterilagre efter en adskillelse af batteriet i moduler.

Billede af renovering af et elbilsbatteri

Genanvendelse

Efter anvendelse skal batterier før eller siden recycles. Det sker for alle batterier, der anvendes i koncernen. I samarbejde med flere recyclingpartnere opbygger Volkswagen en effektiv og sikker recyclingproces i alle lande. ”Batterierne bliver afmonteret, skilt ad og bearbejdet. I den forbindelse bliver råstoffer som nikkel (28Ni), kobber (29Cu) og kobolt (27Co) genindvundet i store mængder, som så eksempelvis kan anvendes igen i produktionen af nye battericeller”, siger Tobias Enge. Det er et vigtigt bidrag til en energieffektiv mobil fremtid, da en effektiv genanvendelse skåner de vigtige ressourcer, der skal bruges til fremstilling af batterierne.

Billede af recycling af et elbilsbatteri

Så snart det voksende antal elbiler også giver tilstrækkeligt med genanvendelige bilbatterier, vil den intelligente strategi for gen- og videreanvendelse rettidigt blive bredt ud til alle lande og områder. Med denne fremgangsmåde står Volkswagen koncernen godt, når det handler om at skåne de vigtige ressourcer vedvarende. Denne tilgang til brug af ressourcer øger begejstringen for elektrisk mobilitet og interessen for elbilerne fra Volkswagen.

Det vil måske også interessere dig:

ID.-magasin - læs mere her

Opladning og rækkevidde - læs mere her

E-teknologi - læs mere her

Service til din Elbil

Energieffektivitet - læs mere her

ID. familien 

Det vil måske også interessere dig: