Udvinding af råstoffer gennem genanvendelse: Hvad sker der med ID. batteriet? 

Elektrisk mobilitet giver mulighed for lokalt CO2-fri kørsel. Men den bliver først samlet set mere effektiv, når der også satses på energieffektive løsninger ved produktionen af batterierne. For den krævende udvinding af råstoffer gør ikke kun batteriet til den mest værdifulde komponent, men også til en afgørende faktor i en elbils miljøregnskab. Derfor er åbningen af Volkswagen AGs genanvendelsesanlæg i den tyske by Salzgitter et vigtigt skridt inden for genindvinding af de værdifulde råstoffer til nye batterier.

An illustration of a recyclable battery

Kredsløbet i et batteris levetid: værdiskabelseskæden 

Som det centrale element i den elektriske mobilitet har højvoltsbatteriet den største andel i værdiskabelsen, men stiller os også over for de største udfordringer. Målet er en industrialiseret genindvinding af værdifulde råstoffer som litium, nikkel, mangan og kobolt i et lukket kredsløb (closed loop) samt af aluminium, kobber og kunststof med en genanvendelsesandel på sigt på over 90 %. Derfor påbegyndte Volkswagen AG for over 10 år siden udviklingen af et bæredygtigt værdistofkredsløb til batterier. Volkswagen AG ønsker at dække behovet for energilagring i fremtiden i højere grad med videreanvendelse af ældre, men intakte batterier i en såkaldt "anden livscyklus" – fx som fleksible lynopladningsstandere – eller med direkte genanvendelse af råstofferne fra de brugte batterier. En ansvarlig håndtering af brugte batterier spiller en afgørende rolle for Volkswagen AG.

An illustration of the battery lifecycle