Udvinding af råstoffer gennem genanvendelse: Hvad sker der med ID. batteriet? 

Elektrisk mobilitet giver mulighed for lokalt CO2-fri kørsel. Men den bliver først samlet set mere effektiv, når der også satses på energieffektive løsninger ved produktionen af batterierne. For den krævende udvinding af råstoffer gør ikke kun batteriet til den mest værdifulde komponent, men også til en afgørende faktor i en elbils miljøregnskab. Derfor er åbningen af Volkswagen AGs genanvendelsesanlæg i den tyske by Salzgitter et vigtigt skridt inden for genindvinding af de værdifulde råstoffer til nye batterier.

An illustration of a recyclable battery

Kredsløbet i et batteris levetid: værdiskabelseskæden 

Som det centrale element i den elektriske mobilitet har højvoltsbatteriet den største andel i værdiskabelsen, men stiller os også over for de største udfordringer. Målet er en industrialiseret genindvinding af værdifulde råstoffer som litium, nikkel, mangan og kobolt i et lukket kredsløb (closed loop) samt af aluminium, kobber og kunststof med en genanvendelsesandel på sigt på over 90 %. Derfor påbegyndte Volkswagen AG for over 10 år siden udviklingen af et bæredygtigt værdistofkredsløb til batterier. Volkswagen AG ønsker at dække behovet for energilagring i fremtiden i højere grad med videreanvendelse af ældre, men intakte batterier i en såkaldt "anden livscyklus" – fx som fleksible lynopladningsstandere – eller med direkte genanvendelse af råstofferne fra de brugte batterier. En ansvarlig håndtering af brugte batterier spiller en afgørende rolle for Volkswagen AG.

An illustration of the battery lifecycle

Genanvendelse på samlebåndet: anlægget i Salzgitter

I begyndelsen af 2021 åbnede Volkswagen AG desuden det første anlæg til videreudvikling af den innovative genanvendelsesproces på Volkswagens lokation i Salzgitter – med mulighed for en genindvindingsandel på over 90 % og genanvendelse af værdifulde råstoffer. En anden særlig ting ved anlægget: Her genanvendes kun batterier, som ikke længere kan bruges andre steder. Større mængder af returnerede batterier forventes dog tidligst om ca. 10 år, og derfor er anlægget i første omgang gearet til genanvendelse af op til 3.600 batterisystemer om året.

Illustration "Non-stop recycling"

Fra gammelt til nyt: genanvendelsesprocessen

Det særlige ved Volkswagen AGs innovative proces er, at den CO2-besparende genanvendelsesproces fungerer uden den energimæssigt krævende smeltning i højovnen. Først bliver de brugte batterisystemer kontrolleret, komplet afladet og skilt ad. De enkelte komponenter bliver derefter knust til granulat i knusemaskinen, og granulatet bliver derefter tørret. Ud over aluminium, kobber og kunststoffer er det især det værdifulde ”sorte pulver”, der udvindes, og det indeholder de vigtige batteriråstoffer litium, nikkel, mangan og kobolt samt grafit. I det sidste trin sker der en typeren sortering, som foretages hos specialiserede partnere. Her bliver pulveret viderebehandlet med vand og kemiske midler, så de enkelte råstoffer kan filtreres ud og behandles. 

Illustration des Recycling-Prozesses

Et kig ind i fremtiden: besparelse gennem genanvendelse 

Fordelen: Med anlæget i Salzgitter skaber Volkswagen AG et mere bæredygtigt materialekredsløb og dækker hele batteriets værdiskabelseskæde ved produktionen af battericeller – fra råstofferne over produktionen til genanvendelsen. På den måde kan Volkswagen AG udnytte væsentlige dele af de gamle battericeller ved produktionen af nye batterisystemer. For forskningen har vist, at genanvendte råstoffer er lige så effektive som nye. For hvert 62 kWh-batteri, der produceres ved hjælp af genanvendt materiale og grøn strøm, kan der spares over 1 ton CO2. Dermed udgør batterigenanvendelsesanlægget et stort skridt på vejen mod CO2-neutral mobilitet.