Varmepumpen i ID.3 er god for rækkevidden

I den nye helt eldrevne ID.3 sørger en varmepumpe (ekstraudstyr) for en energieffektiv opvarmning af kabinen. Derved bruges der mindre strøm fra batteriet.

Volkswagen ID.3 with illustrated heat pump

Hvordan fungerer en varmepumpe?

Sammenlignet med forbrændingsmotorer bliver der i elbiler ikke skabt nok spildvarme fra motorkomponenterne til at kunne varme kabinen tilstrækkeligt op.

Løsningen har været at anvende et højeffektivt varmepumpesystem, der bruger kølemiddel under højtryk. Den varme, der opstår ved det, bliver anvendt til at opvarme kold luft, der strømmer igennem.

Derved anvendes der mindre energi fra batteriet til højspændingsvarmeanlægget, og i forhold til elbiler uden varmepumpe opnår man en rækkeviddemæssig fordel.

Cold outdoor air becomes warm indoor air in ID.3
Kold udeluft bliver varm indeluft

Godt for miljøet, godt for dig

Varmepumpen i den nye ID.3 og ID.4 har en række fordele:

Mindre klimabelastende:
Kølemidlet R744 (kuldioxid), som anvendes til at lave varm og kold luft, er en gas, der er mindre klimabelastende i forhold til fluorerede kølemidler.

Effektivitet:
Behovet for ydelse til opvarmning af kabinen er ved udetemperaturer under 0° C op til 40 % lavere end i en bil uden varmepumpe.

Rækkevidde:
Den sparede ydelse nedsætter strømforbruget og aflaster dermed batterikapaciteten, hvilket har en positiv effekt på rækkevidden. Hvor stor den rækkeviddemæssige fordel helt præcis er, afhænger blandt andet også af den individuelle køreadfærd.

Almindeligvis forholder det sig sådan, at jo lavere gennemsnitshastigheden er, desto større er påvirkningen af varmeanlægget og desto højere er varmepumpens positive effekt derfor også på den samlede rækkevidde. 

Større effektivitet i hverdagen

Især ved bykørsel kan du dermed øge din rækkevidde. Og samtidig hermed yder den effektive teknologi et positivt bidrag til en mindre klimabelastende fremtid. Og det i hele bilens levetid.

Family with their Volkswagen ID.3 in nature

Det vil måske også interessere dig:

E-teknologi - læs mere her

Energieffektivitet - læs mere her

Opladning og rækkevidde - læs mere her

Det vil måske også interessere dig: