En bjergvej – VW genanvendelse for at mindske spild

Genanvendelse og tilbagetagelse hos Volkswagen

Er din Volkswagen ved at nå afslutningen på sin brugsperiode? Som producent er vi bevidste om vores ansvar, og vi vil tilbagetage vores produkter, når de har nået afslutningen på deres levetid. Her kan du få mere at vide om genanvendelsesprocessen og de juridiske betingelser for en gratis tilbagetagelse af biler til skrotning, batterier samt elektrisk og elektronisk udstyr, som skal bortskaffes.

En recyclingorienteret konstruktion

Mindre klimabelastning er en integreret bestanddel af proceskæden for et udrangeret køretøj:

 • Produktplanlægning
 • Produktion
 • Genanvendelse

Der er en målsætning, der allerede i forbindelse med udviklingen af din nye Volkswagen forudsætter en lang række handlinger og tiltag. I produktionen og i anvendelsesperioden bidrager disse tiltag til at skåne miljøet – eksempelvis ressourcemæssigt.

Information

Det sikres, at alle drivmidler på et senere tidspunkt fjernes komplet fra bilen, og at dele, der skal fjernes, kan afmonteres.

Det er en grundpille i vores miljømæssige mål for den tekniske udvikling at undgå skadestoffer.

Anvendelse af genbrugskomponenter er godkendt for de mange ikke-sikkerhedsrelevante komponenter, når de lever op til de samme kvalitetskrav som det primære materiale.

Alle komponenter af kunststof klassificeres i henhold til gældende ISO-normer for at gøre det muligt at sortere og identificere dem typerent. 

Elektronisk udstyr er underlagt dansk lovgivning

Batterier indeholder stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis de ikke håndteres korrekt. Batterier er mærket med den overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at udtjente batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. 

Nogle batterier er også mærket med den kemiske betegnelse Hg (kviksølv), Cd (cadmium) eller Pb (bly). Dette er særligt skadelige stoffer, og det er derfor vigtigt, at disse batterier bliver indsamlet. Det vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de indsamlingsordninger, der er etableret. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.  

Udtjente bilbatterier kan bl.a. afleveres til værksteder, der tilbagetager bilbatterier, kommuner, der har etableret indsamling på fx genbrugspladser, eller til modtagepladser etableret af batteriproducenterne rundt om i landet. 

Udtjente industribatterier, herunder batteriet i en elbil, kan afleveres til den producent eller importør, der oprindeligt har markedsført batteriet, eller til den producent eller importører, hvor der købes et nyt industribatteri.

Visualization of recycled materials as components using the current VW Polo model

Genbrugskomponenter

I den nuværende Polo kan der blandt andet anvendes genbrugskomponenter i forbindelse med følgende komponenter:

 • Grundelement til dørbeklædning
 • Bagagerumsbund
 • Hjulkassebeklædning
 • Panelliste
 • CW-bundbeklædning
 • Bundbeklædning
 • Løs inderskærm
 • Lysmodul
 • Tandremsskærm

En genanvendelsesorienteret konstruktion

Genanvendelse er en integreret del af hele vores proceskæde, som har indflydelse på produktplanlægningen og produktionen og genanvendelsen. Tiltagene bidrager til at beskytte miljøet, fx ved at hjælpe med at bevare ressourcerne.

Tiltag implementeret under udviklingen af biler

Allerede under udviklingsfasen for din nye Volkswagen implementeres der tiltag for at sikre, at bilen kan genanvendes på en mere energieffektiv måde, når den har nået afslutningen på sin levetid.

Bortskaffelse af den gamle bil: Nemt og gratis

Skal din Volkswagen recycles og genanvendes? Så kan du ganske enkelt levere den tilbage til et af vores talrige returneringssteder. I henhold til de lovmæssige bestemmelser bliver den bortskaffet gratis for dig.

Genanvendte materialer hos Volkswagen

Vores målsætning er at reducere vores forbrug af nye råmaterialer. Derfor bruger vi genanvendte materialer, når vi producerer vores biler, fx genanvendte plastikmaterialer, som er fremstillet af affald eller rester fra produktionen. De udgør en lille del af den nye bil.

Konsistent kvalitet

Uanset om der er tale om nye produkter eller genanvendte materialer, så opfylder alle vores komponenter vores høje standarder. Vi bruger kun genanvendte materialer af højeste kvalitet, som udsættes for omfattende tests, inden de tages i anvendelse.

Genanvendelsesproces

Vores genanvendte plastikmaterialer ud fra to forskellige modeller som eksempel
En rød VW Golf 8

Golf 8

Vi vil forklare brugen af genanvendte plastikmaterialer på og i Golf 8.

En VW ID.4

ID.4

Her kan du se, hvor der bruges genanvendte plastikmaterialer i ID.4, og hvilket omfang de har.

Biler til skrotning

Enkelt og gratis

Er det tid til, at din Volkswagen skal recycles og genbruges? Så skal du blot køre den hen til et af vores tilbagetagelsescentre. Så bliver den genanvendt for dig, uden beregning, i henhold til de gældende lovmæssige forhold.

Vi sikrer en gratis, certificeret og miljørigtig ophugning af din bil, når tiden kommer dertil. Dette sker gennem et samarbejde med de bedste og mest professionelle ophuggere i branchen, så både du og din bil bliver håndteret på bedst mulig vis.

Læs mere hos De Danske BilimportørerÅbner et eksternt link

Et Volkswagen Original batteri
Tilbagetagelse og genanvendelse af batterier

Batterier hører ikke til i husholdningsaffald. Her kan du få mere at vide om, hvad der skal ske med brugte batterier.