Volkswagen and other scrapped cars after returning, ready for recycling

En råstofkilde: 95 % af din Volkswagen kan recycles og genanvendes

En råstofkilde: 95 % af din Volkswagen kan recycles og genanvendes

Er din Volkswagen blevet klar til de evige jagtmarker? Certificerede recyclingvirksomheder sørger for, at op til 95 % af din bil kan blive recyclet og genanvendt. Her kan du finde ud af mere om genanvendelsesprocessen og de lovmæssigt foreskrevne betingelser for gratis returnering.

En recyclingorienteret konstruktion

Mindre klimabelastning er en integreret bestanddel af proceskæden for et udrangeret køretøj:

 • Produktplanlægning
 • Produktion
 • Genanvendelse

Der er en målsætning, der allerede i forbindelse med udviklingen af din nye Volkswagen forudsætter en lang række handlinger og tiltag. I produktionen og i anvendelsesperioden bidrager disse tiltag til at skåne miljøet – eksempelvis ressourcemæssigt.

Information

 • Det sikres, at alle drivmidler på et senere tidspunkt fjernes komplet fra bilen, og at dele, der skal fjernes, kan afmonteres.
 • Det er en grundpille i vores miljømæssige mål for den tekniske udvikling at undgå skadestoffer.
 • Anvendelse af genbrugskomponenter er godkendt for de mange ikke-sikkerhedsrelevante komponenter, når de lever op til de samme kvalitetskrav som det primære materiale.
 • Alle komponenter af kunststof klassificeres i henhold til gældende ISO-normer for at gøre det muligt at sortere og identificere dem typerent. 
Visualization of recycled materials as components using the current VW Polo model

Genbrugskomponenter

I den nuværende Polo kan der blandt andet anvendes genbrugskomponenter i forbindelse med følgende komponenter:

 1. Grundelement til dørbeklædning
 2. Bagagerumsbund
 3. Hjulkassebeklædning
 4. Panelliste
 5. CW-bundbeklædning
 6. Bundbeklædning
 7. Løs inderskærm
 8. Lysmodul
 9. Tandremsskærm

Bortskaffelse af den gamle bil: Nemt og gratis

Skal din Volkswagen recycles og genanvendes? Så kan du ganske enkelt levere den tilbage til et af vores talrige returneringssteder. I henhold til de lovmæssige bestemmelser bliver den bortskaffet gratis for dig.

Genanvendelsesproces

1
1. Returnering

Betingelserne

Uanset hvornår din Volkswagen blev indregistreret første gang, har du siden 1. januar 2007 kunnet returnere den gratis på godkendte tilbageleveringssteder. Følgende lovkrav gælder for den gratis returnering:

 • Din Volkswagen skal have været indregistreret i EU senest 1 måned før afmelding af nummerpladerne.
 • Din Volkswagen er komplet – det vil sige, at den indeholder væsentlige dele og komponenter (inklusive motor, gearkasse, styreenheder og alle andre dele).
 • Din Volkswagen er ikke læsset med affald eller dele, der ikke hører til bilen
 • Du skal levere din Volkswagen tilbage sammen med den originale registreringsattest eller med et sammenligneligt EU-registreringsdokument. Du får udleveret et genanvendelsesbevis, som skal fremvises, når bilen afmeldes på motorkontoret (endelig skrotning).
Front view of an older car without license plate, ready for a free-of-charge return
2
2. Forbehandling

Herefter bliver dit udrangerede køretøj forberedt til recycling. Demonterede komponenter og væsker indsamles særskilt og kan genanvendes, recycles og udnyttes. 

 • Batteriet bliver fjernet.
 • Airbags og selestrammere neutraliseres.
 • Alle drivmidler (brændstof, motor-, gear- og støddæmperolier, bremsevæske, kølevæske og kølemiddel fra airconditionanlægget) fjernes.
Some blue barrels for liquids, which are stacked sideways on top of each other
3
3. Demontering

Efter demonteringen af visse komponenter kan den direkte tilbageførsel til recycling- og genanvendelsesprocesserne begynde. Bilen bliver presset sammen i bilpressen og er dermed klar til ophugningen.

 • Katalysatorer bliver afmonteret for at genindvinde ædelmetallerne platin, palladium og rhodium.
 • Dæk og fælge bliver taget af.
 • Komponenter og aggregater, der kan anvendes som brugte reservedele, bliver taget ud.
 • Demonteringen af kunststofdele til den materialemæssige recycling afhænger af de økonomiske rammebetingelser og markedsefterspørgslen efter genbrugskomponenter.
A compressed red car prepared for the shredder
4
4. Ophugning

Det forbehandlede restkarrosseri hugges op til størrelser, der er på størrelse med en hånd og inddeles herefter i flere materialegrupper ved hjælp af en sortering i flere trin:

 • Vindsortering
 • Magnetsortering
 • Hvirvelstrøm

Genanvendeligt metalskrot udgør 75 % af hele bilen.

 • Jern- og stålmaterialer kan bruges som råstoffer til højkvalitetsstål.
 • Metaller, der ikke indeholder jern, som fx kobber, aluminium, zink bliver udskilt og behandlet.
 • Den lette ophugningsproces omfatter blandt andet sæderne i det udrangerede køretøj.
Detailed view of a part of the shredder that will separate VW materials into several material groups
5
5. Efter ophugning

Rester fra ophugningen indeholder stadigvæk værdifulde organiske materialer. Efterophugningsprocessen, fx i form af Volkswagens SiCon-metoder, reducerer resterne til endnu mindre stykker adskilt fra hinanden, hvilket gør det muligt at genanvende dem:

 • Granulat af hårdt plast kan genanvendes til produktion af stål som erstatning for bunkerolie eller kulstøv.
 • Fnug af tekstilfibre og sædepolstringer kan anvendes som afvandingshjælpemiddel til spildevandsslam i stedet for dyrt kulstøv.
 • ”Sand” af glas, rust og lakrester kan efter en behandlingsproces, anvendes som produktmateriale.
VW shredder residues on an assembly line