Energieffektivitet

Fælles front for mere energieffektivitet

Klimaforandringerne er en af vores tids største udfordringer. For at kunne opfylde målsætningerne i Parisaftalen i fællesskab er det også nødvendigt at sænke CO2-emissionerne i trafiksektoren.

Elektrisk mobilitet skal være energieffektiv. Og ikke kun for nogen, men for alle. På vejen hen mod en energieffektiv mobilitet opfindes der hele tiden nye tiltag og ideer, som skal gøre mobiliteten mere energieffektiv. Hvilke der er tale om, og hvad vi i fællesskab kan gøre for at beskytte klimaet, kan du se mere om her på siden.

Tilmeld dig nu, og vær forud for din tid

Få regelmæssige opdateringer om emnerne ID.3, ID.-familien og elektrisk mobilitet i fremtiden.