En kvinde lægger en kasse med grøntsager i bagagerummet på en bil

Elektrificeret kurerservice: Den findes allerede

Elektrificeret kurerservice: Den findes allerede

Flere og flere mennesker forsøger at leve bæredygtigt: undgå affald, spare på vand og energi og skabe mindst muligt forurening. Men ofte kræves det ikke blot af slutforbrugerne, men også af virksomhederne, at de tilbyder deres varer og tjenesteydelser ved brug af færrest ressourcer muligt. Det gælder også for kurertjenester.

Her kan du se følgende:

  • Hvor kurertjenester ofte anvendes
  • Hvilke virksomheder der allerede leverer i elbiler
  • Hvordan kurertjenesterne erkender, at de skal sætte energieffektivitet i centrum
  • Hvorfor alle forbrugere kan bidrage lidt

Hid og did på internettet: Kurertjenester har været tilgængelige i mange årtier. Forretningskæder leverer ofte større varer til kunderne efter et køb – enten selv eller via et speditionsfirma. I møbelforretninger ville det ellers ofte ikke være muligt at gennemføre et salg, fordi de færreste har en varebil holdende i garagen. Når man gerne vil have god mad, tager man ikke altid til sin favoritrestaurant, men får maden leveret. Med internettets udbredelse steg antallet af den type fjernbestillinger stærkt. Kurertjenester er således mere reglen end undtagelsen.

Det er naturligvis ikke godt for miljøet. Mere trafik betyder også mere forurening. Og vare- og lastbiler står for den udvikling i urbane områder. Og det forsøger flere og flere virksomheder at undgå. Derfor overvejer de alternativer til levering af varer. Varerne skal jo ud til kunderne, og det kan man ikke ændre på. Men man kan nemt gøre noget ved, hvordan leveringerne foretages.

 

En mand telefonerer i bilen og skriver noget ned.
Nu om dage kan man slet ikke forestille sig et samfund uden kurertjenester. Mange virksomheder arbejder på at reducere miljøbelastningen fra disse leveringer så meget som muligt.

IKEA: Møbler skal leveres med omtanke

Det svenske møbelhus har en målsætning om at sænke emissionerne fra varetransporterne med 50 % i forhold til niveauet i 2016. Det er et led i strategien om en større fokus på miljøet "People & Planet Positive“. Mere præcist skal alle møbler i 2025 leveres til kunderne i elbiler. IKEA har allerede påbegyndt omstillingen – i hvert fald i New York, Los Angeles, Paris, Amsterdam og Shanghai. I Shanghai er det allerede lykkedes. Der sker 100 % af leveringerne i elbiler. Den elektrificerede kurertjeneste kunne indfases så hurtigt, fordi den svenske virksomhed samarbejder med virksomheden DST. De udlejer eldrevne lastbiler og eldrevne gaffeltrucks.

Også i Tyskland er møbelhuset i gang med de første skridt i omstillingen af kurertjenesten. Ca. en tredjedel af varehusene i Tyskland har allerede ladestandere til elbiler. Dermed kan både kundernes og udlejningsvarebilerne blive ladet op med frisk strøm. De kommer fra udlejningsvirksomheden Hertz og er allerede forsøgsvis til rådighed nogle steder. Kunderne kan leje bilerne til at transportere deres møbler i. Dermed overtager de selv leveringen, sparer penge og kører uden emissioner. I den nærmeste fremtid vil IKEA udstyre flere varehuse med eldrevne varebiler. Den komplet elektrificerede kurertjeneste, som man ser i Shanghai, vil så blive en realitet i Tyskland senere.

Post og DHL: elektrisk på de sidste kilometer

Onlinebestillinger leveres ofte over lange distancer. Varerne opbevares i logistikcentre, hvorefter speditører bringer dem ud til fordelingscentrene, hvorfra de leveres til kunderne. Store dele af transporten foregår således med lastbiler og de sidste kilometer for det meste med varebiler. Hos postvæsnet kører man i stigende grad med eldrevne køretøjer. Således købte Deutsche Post start-up-virksomheden Streetscooter, som oprindeligt var et projekt udviklet af professorer fra RWTH Aachen. De elektriske køretøjer bringer små og større pakker ud til modtagerne fra fordelingscentrene. Dermed sker transporten i hvert fald uden emissioner på de strækninger.

Elektrisk madudbringning

En mand skærer en pizza ud i køkkenet.

Alle kender kurertjenesterne, der kører gennem byen i biler, der for det meste er meget små og manøvredygtige. De skal hurtigt ud til kunden med den varme mad i bagagerummet. Men stadigt oftere er disse kurertjenester også opmærksomme på alternative transportformer med miljøets bedste i tankerne. I storbyerne køres der i stigende omfang med elektrificerede køretøjer. Også her gælder følgende: jo mindre bil, jo bedre. De skal jo ikke transportere så meget, men de skal være hurtige og helst kunne parkere overalt i kortere tid. Men kurertjenester med tohjulede køretøjer er endnu bedre for miljøregnskabet. På cykel kommer de endda ofte hurtigere frem gennem trafikken end med en lille bil.

Og ikke nok med det: Hensyn til miljøet er også efterspurgt, når det gælder emballagen. I stedet for at bruge plastikbeholdere til maden, bruger nogle kurertjenester papir, bambus eller biokunststof. Alle disse produkter er nemmere at genbruge og bidrager dermed til større energieffektivet og brug af færre ressourcer.

Madvarer uden plastikemballage

I fødevareforretningernes frugt- og grøntafdelinger er der for det meste holdere med plastikposer. Dem bruger kunderne gerne, fordi det gør det meget nemmere at transportere de løse produkter. Heldigvis findes der stadigt oftere alternativer: Fx kan genanvendelige poser erstatte plastikposerne helt. Nogle forretningskæder stiller også papirposer til rådighed for kunderne. Virksomheder som Die Grüne Kiste leverer endda løse varer til døren. Fødevarerne er mest lokale, så lange leveringsafstande fra fjerne lande næsten kan undgås. Det understøtter også de lokale virksomheder. Hvis det nu skal være en kurertjeneste, så er det bedre på den måde. Produkterne er ubehandlede og leveres i en (grøn) kasse.

Mænd på landet pakker kasser med grøntsager i en varebil.
Fra jord til bord: Virksomheder som Die Grüne Kiste leverer varer, der primært kommer fra nærområdet.

Genkendelse af elektrificerede kurertjenester

Der er altså masser af virksomheder og tjenester, der har fokus på miljøets bedste. Men for kunderne kan det være vanskeligt at genkende disse virksomheder ved første øjekast. Men man behøver ikke at lave den omfattende research. "Treeday“ er en portal, som kan hjælpe kunderne. På siden angiver brugerne blot, hvor og hvilket produkt eller tjenesteydelse de søger. Så vises de relevante resultater fra nærområdet. Ikke alle leverandører agerer ens, og derfor har "Treeday" indført et vurderingssystem. Et indeks med værdier fra 0-100 viser, hvor "grøn" virksomheden i virkeligheden er. En omfattende rapport viser, hvilke skridt i retning af bæredygtighed en leverandør allerede har taget. Det ansporer virksomhederne til at tænke mere på miljøet.

Det vil måske også interessere dig:

ID.-magasin - læs mere her

Opladning og rækkevidde - læs mere her

E-teknologi - læs mere her

Elbil service

Energieffektivitet - læs mere her

ID. familien 

Det vil måske også interessere dig: