Opladning og rækkevidde

Hvor langt kan jeg køre?

Vores ID.-familie står for en ny generation af elbiler, som også kan anvendes til kørsel over større afstande på kun én batteriopladning. Takket være et attraktivt udvalg af forskellige batteristørrelser, effektive infrastrukturløsninger og intelligente tjenester kan du i fremtiden udnytte alle fordelene ved elektrisk mobilitet uden at skulle gå på kompromis – uanset om du kører korte, mellemlange eller lange strækninger.

A map of Northern Europe

WLTP-rækkevidde vs. praksisbetonet rækkevidde for kunderne

Siden september 2018 har det været et krav, at normrækkevidden for alle elbiler skal angives i henhold til WLTP-cyklussen. WLTP står for Worldwide Harmonised Light-Duty Vehicles Test Procedure og er et testforløb, som er ensartet over hele verden og bindende for alle producenter og samtidig giver mulighed for en sammenligning af de forskellige elbiler. Man skal i den forbindelse være opmærksom på værdien for blandet kørsel (by, landevej og motorvej).

Range comparison
Sammenligning af rækkevidde for ID.3 afhængigt af batteristørrelse
– WLTP-rækkevidde og praksisbetonet rækkevidde for kunderne

Da WLTP-rækkevidden er en gennemsnitsværdi fra forskellige delcyklusser (by, land, motorvej) og uden ”ekstra forbrugere” som airconditionanlæg eller varmeanlæg, kan rækkevidden i dagligdagen afvige fra normrækkevidden.

Derfor angiver Volkswagen også en ”praksisbetonet rækkevidde for kunderne”. Altså et rækkeviddeinterval, som det forventes, at 80 % af alle ID-bilister rent faktisk kan opnå i dagligdagen – uden at skulle lade op.

Når det gælder bykørsel, er der på grund af den super effektive elmotor og en høj andel af rekuperation ved stop&go-kørsel derimod mulighed for at opnå praksisbetonede rækkevidder for kunderne, som endda ligger over den maksimale WLTP-rækkevidde.

Hvilke faktorer har indflydelse på den praksisbetonede rækkevidde for kunderne?

Der er mange faktorer, som har indflydelse på din elbils rækkevidde, som fx kørestilen – motorvej eller bykørsel – varmeanlæg eller airconditionanlæg.

Men du kan allerede under opladningen af din elbil forvarme kabinen om vinteren eller afkøle den om sommeren. Så kommer energien til varmeanlæg eller airconditionanlæg fra elnettet og ikke fra batteriet til drift af bilen.

Factors that influence the range
Faktorer med indflydelse på rækkevidden