En VW ID.4 holder i en lagerhal.

Elbilsproduktion: Strøm til fabrikkerne i Sachsen

Volkswagen viderefører sin elbilsoffensiv. Koncernen omstiller ikke blot produktionen til elektriske modeller, men fokuserer også i endnu højere grad på reduktion af CO2 og miljøbevidst produktion. Fabrikkerne i Zwickau, Dresden og Chemnitz er eksempler på denne omstilling.

 

Dette og mere til kan du her få at vide om strøm i produktionen:

- Volkswagen fabrikkerne i Zwickau og Dresden er de første, der omstiller komplet til elektrisk mobilitet.
- Alle Volkswagen fabrikker i Sachsen viderefører transformationen til ”strøm fabrik” med ekstern energiforsyning og produktion med et CO2-neutralt miljøregnskab.
- De tre Volkswagen grundprincipper for miljøbevidst produktion bliver konsekvent implementeret på fabrikkerne i Sachsen: reduktion af energiforbrug, udnyttelse af bæredygtige energikilder og kompensation for uundgåelige emissioner.
- Også underleverandørerne skal om muligt producere med et CO2-neutralt miljøregnskab og bruge strøm fra bæredygtige energikilder. Det gælder især for den energiintensive produktion af battericeller.

Omstilling til 100 % brug af strøm

I Dresden omstillede Volkswagen i 2019 som den første volumenproducent i verden en hel fabrik fra serieproduktion i stor skala af biler med forbrændingsmotor til produktion af elbiler. Derefter fulgte omstillingen på bilfabrikken i Zwickau. Siden starten af 2022 har fabrikken i Zwickau produceret seks elbilsmodeller fra tre af koncernens mærker. Men Volkswagen i Sachsen satser ikke blot på elektrisk mobilitet, men viderefører også omstillingen til ”strøm fabrik” med miljøbevidst energiforsyning og produktion med et CO2-neutralt miljøregnskab. I den forbindelse blev den eksterne strømforsyning på bilfabrikkerne i Zwickau og Dresden samt motorfabrikken i Chemnitz allerede i 2017 omstillet til 100 % strøm. Siden produktionen af elbiler startede i Dresden og Zwickau, er alle elbilsmodeller rullet af disse fabrikkers samlebånd med et CO2-neutralt miljøregnskab – inklusive hele leverandør- og produktionskæden.

Illustration: Forrude, sidedør og dæk til en elbil stillet op på række.

Kompensation for resterende emissioner

På fabriksområdet i Zwickau producerer koncernens eget kraftvarmeværk via en effektiv kraft-varme-forbindelse også strøm og varme. CO2-emissionerne fra kraftvarmeværket bliver kompenseret via certificerede klimaprojekter i henhold til internationalt anerkendte standarder.

For at cementere Volkswagens engagement inden for klimabeskyttelsesprojekter og for at kunne udvikle egne projekter efter de højeste standarder blev der i 2022 grundlagt et joint venture for kompensationsprojekter i et samarbejde mellem projektudviklingsvirksomheden ClimatePartner og Volkswagen.

De skal fx beskytte regnskovene mod truende afskovning og genetablere truede skovområder. Den dermed forbundne CO2-binding bliver efter certificeringen omdannet til CO2-krediteringer (carbon credits). Med disse krediteringer kompenserer Volkswagen i CO2-regnskabet for de CO2-emissioner, der p.t. ikke kan undgås fx i leverandørkæden, produktionen og logistikken relateret til bilerne.

Siden starten af elbilsproduktionen i Sachsen er alle elbiler blevet produceret med CO2-neutral strøm.
Illustration: En elbil, en stikdåse og et landskab med solcelleanlæg og vindmøller.

Principperne for produktion med et CO2-neutralt miljøregnskab

For at kunne implementere produktion med et CO2-neutralt miljøregnskab i Sachsen skulle Volkswagen implementere tre principper:

–Reduktion af energiforbrug
–Udnyttelse af bæredygtige energi
–Kompensation for uundgåelige emissioner.

Målrettede tiltag konsekvent implementeret

For konkret at forbedre miljøregnskabet og i sidste ende reducere CO2-emissionerne til det lavest mulige niveau blev der i Sachsen straks startet og implementeret flere tiltag. De præger den dag i dag stadig energisituationen på fabrikkerne.

Således udnytter fabrikkerne i Zwickau, Dresden og Chemnitz, der hører under Volkswagen Sachsen GmbH, en stor del af den strøm fra Volkswagen Kraftwerk GmbH, som leverer strøm fra vandkraftværker, vindmøller og solcelleanlæg.

En anden leverandør af strøm er ENERPARC AG. I Mosel i nærheden af Zwickau driver virksomheden et solcelleanlæg med 11.600 moduler på et areal, som dækker 6 hektar, og det leverer årligt 5,5 millioner kWh strøm til bilfabrikken i Zwickau. Det svarer til forbruget hos 2.200 husholdninger med tre personer og et årligt forbrug på 2.500 kWh.

Illustration: En elbil fra VW kører på en vej.

Desuden kan kraftvarmeværket på fabriksområdet i Zwickau med sine fem naturgasmotorer dække op til 70 % af lokationens varmebehov. Det gavner også de nye og udvidede haller samt de planlagte fremtidige bygninger, der stadig er på tegnebordet. Nybyggeriet og tilbygningerne anvendes på baggrund af den aktuelle energibesparelsesplan, og forbruget af strøm, vand og varme minimeres tilsvarende. Og hvor det er muligt, er forbruget af gas også reduceret. Fx i forbindelse med den termiske efterforbrænding i lakeringsfasen, hvor brænderen nu tilføres mindre gas end tidligere.

På motorfabrikken i Chemnitz er energiforbruget blevet sænket markant siden 2010 takket være konsekvente energieffektivitetstiltag i produktionen og anvendelse af moderne og ressourcebesparende procesteknikker i nye anlæg. Også når det gælder forbruget af ferskvand og CO2-emissioner, er der gjort store fremskridt siden da.

Hos Gläserne Manufaktur i Dresden er der allerede under opførelsen taget hensyn til og implementeret mange aspekter vedrørende miljø- og naturbeskyttelse. Selv varmereguleringen i bygningen er ressourcebesparende: De udvendige trappeopgange fungerer som klimabuffere, og desuden er facaden opført som dobbeltvæg.

Også leverandørerne producerer om muligt med et CO2-neutralt miljøregnskab

Volkswagens tiltag til undgåelse af CO2-emissioner begrænser sig ikke kun til produktionen af ID.-modeller, men omfatter også leverandørkæden. Der er særligt fokus på den energiintensive produktion af battericeller. Volkswagen har forpligtet producenterne til at bruge strøm fra bæredygtige energikilder. Med dette ekstra tiltag forbedres miljøregnskabet for elbiler yderligere. Andre udvalgte hot-spot-komponenter til MEB produceres CO2-optimeret. Det gælder blandt andet aluminiumsfælge og dørpaneler.

Miljø og arbejdspladser

Frygten for at produktionen af elbiler, der består af væsentlig færre dele end biler med forbrændingsmotor, ville koste arbejdspladser, har vist sig ikke at holde stik i Zwickau. Tværtimod: Med omlægningen af produktionen til flere biler med fremtidsorienterede elektriske drivlinjer samt forhøjelsen af den årlige produktionskapacitet med 10 % er antallet af medarbejdere endda blevet højere.

Over 10.000 medarbejdere på fabrikken er blevet forberedt til omstillingen med en stor videreuddannelsesoffensiv i forbindelse med de nye elbilsteknologier og maskiner til fremstilling af komponenter. Alle medarbejdere har deltaget i informationsmøder vedrørende elektrisk mobilitet. 3.000 medarbejdere i montagen har været igennem Volkswagens uddannelsescenter på kurser i elektrisk mobilitet, hvor de er blevet uddannet specifikt i forhold til de nye produktionskrav. I alt har medarbejderne i Zwickau gennemført over 20.000 uddannelsesdage frem til slutningen af 2020.

Vil du prøvekøre eller konfigurere med det samme?

Her kommer du til vores ID.-modeller

Vil du prøvekøre eller konfigurere med det samme?

Her kommer du til vores ID.-modeller

ID.-modellerne ID.3, ID.4, ID.5 GTX og ID. Buzz.

Vil du gerne lære vores komplet eldrevne ID.-modeller nærmere at kende? Så aftal tid til en prøvekørsel hos en af vores forhandlere i nærheden. Eller brug vores onlinekonfigurator til at bygge din drømme-ID.

Tilmeld dig nu, og vær forud for din tid

Få regelmæssige opdateringer om emnerne ID.3, ID.-familien og elektrisk mobilitet i fremtiden.

Det vil måske også interessere dig:

ID.-magasin - læs mere her

Opladning og rækkevidde - læs mere her

E-teknologi - læs mere her

Service til din Elbil

Energieffektivitet - læs mere her

ID. familien 

Det vil måske også interessere dig: