Amarok bilrude service
Biløkonomi

Guide: Hvilke forsikringer skal du have til din erhvervsbil i 2024?

Når du køber ny varebil, skal du have styr på forsikringerne, men hvilke forsikringer til erhvervsbil skal du have, og hvilke er lovpligtige og frivillige?

De færreste håndværkere har nok planer om at være involveret i en ulykke eller få buler på den nye varebil, men skrammer er nu engang uundgåelige, når man har sin gang på for eksempel byggepladser.

Derfor skal du forsikre dig mod skader. Ja, nogle forsikringer er du tvunget til, mens andre er valgfrie. Men hvad skal du egentlig forsikre dig i mod, og hvorfor er det en god ide?

»Det er en god ide få sig en bilforsikring som erhvervsdrivende, fordi forsikringen tager sig af den risiko, du ellers selv ville stå med. Skaderne og udgifterne i den forbindelse overgår til forsikringsselskabet frem for, at virksomheden selv hænger på regningen. En del af forsikringen er også lovpligtig, mens andre også er et krav, hvis varebilen er finansieret for eksempel gennem en bank eller leaset gennem et finansieringsselskab,« siger Simon Hansen, Partnerchef hos forsikringsselskabet Alm. Brand, der samarbejder med Volkswagen Erhvervsbiler. 

Hvilke forsikringer til din erhvervsbil skal du have?

Forsikring af din nye varebil kan overordnet deles op i to typer: lovpligtige og frivillige.

Ansvarsforsikring er lovpligtig, mens alle andre forsikringer i princippet er frivillige, selvom en række af dem er stærkt anbefalede.

1. Ansvarsforsikring

Ejer du en erhvervsbil, kan du potentielt forårssage skade på personer eller på andres biler eller material. Den skade, du forårsager med din bil, er dit ansvar. Derfor er det et lovkrav at have en ansvarsforsikring.

Ansvarsforsikringen dækker dit erstatningsansvar både i Danmark og i udlandet.

Forsikringen dækker personskader og materielle skader, der er forårsaget af din bil. Du er dog ikke selv dækket af ansvarsforsikringen, og skader på din egen bil dækkes heller ikke af ansvarsforsikringen.

2. Kaskoforsikring

Kaskoforsikring er den mest almindelige tillægsforsikring. Den dækker skader på din egen varebil og dækker typisk uanset, om skaden er selvforskyldt eller på grund af påkørsel - eller tyveri eller røveri.

Der er dog nogle undtagelser afhængig af forsikringsselskab. Det kan for eksempel være skader, der kun opstår i bilen mekaniske, elektroniske eller elektriske dele.

En kaskoforsikring er som udgangspunkt valgfri, men låner du penge til bilen eller leaser du den, vil banken eller finansieringsselskabet typisk stille som krav, at bilen har en kaskoforsikring.

Forsikringen betyder nemlig, at banken kan få sine penge igen, hvis du skader din egen bil.

3. Førerulykkesforsikring

Kører du af vejen og skader dig selv, dækker hverken din ansvars- eller kaskoforsikring. Den slags uheld kaldes også solouheld eller eneulykker, og her har du ikke mulighed for at få erstatning fra en ansvarlig skadevolder, en ansvarsforsikring eller tilsvarende forsikring.

En almindelig førerulykkesforsikring dækker, hvis du får varige mén og dækker også din ægtefælle eller samlever, hvis du afgår ved døden.

Den dækker dog ikke skader på bilen.

4. Udvidet førerulykkesforsikring

En udvidet førerulykkesforsikring dækker det samme som en førerulykkesforsikring plus lidt mere. Den dækker således i de fleste tilfælde også:

  • Udgifter til behandling og andet tab
  • Tabt arbejdsfortjeneste
  • Svie og smerte
  • Varigt mén
  • Erhvervsevnetab
  • Begravelsesudgifter eller overgangsbeløb
  • Forsørgertab

5. Friskadedækning

Med en friskadeforsikring betaler du et beløb for at undgå selvrisiko ved skader som eksempelvis brand, tyveri og i tilfælde af, at noget falder ned og skader din bil. Hvis du mener, din bil er særligt udsat, kan det være værd at overveje en friskadeforsikring.

6. Udvidet glasforsikring

Udvidet glasforsikring er en tilvalgsdækning til kaskoforsikringen. 

En kaskoforsikring dækker normalt stenslag og knuste ruder, men der kan være forskel på, om du skal betale selvrisiko, hvornår du skal betale og hvor meget.

Udvidet glasforsikring dækker i de fleste tilfælde reparation af beskadiget glas, mens der vil være en selvrisiko forbundet med egentlig udskiftning af for eksempel en forrude.

7. Vejhjælp

Hvis du vil sikre dig, at du kan få hjælp, hvis din bil går i stå, ikke vil starte eller andre materielle fejl og uheld, skal du købe en vejhjælpsforsikring.

Med den kan du ringe efter hjælp, og så kommer vejhjælpen ud og løser dit problem på stedet, hvis de kan, eller bugserer din bil på værksted.

Det er forskelligt, om vejhjælpen rækker ud over Danmarks grænser, så overvej om det er vigtigt for dig, inden du vælger forsikringen.

Volkswagen tilbyder vejhjælp i form af Volkswagen Vejhjælp. Det er et gratis tilbud til dig, som er Volkswagen-ejer, uanset hvor og hvornår du har købt din bil.

Betingelserne er enkle: Har du købt din nye Volkswagen hos en autoriseret Volkswagen forhandler i Danmark følger Volkswagen Vejhjælp automatisk med fra start. Har du købt din Volkswagen et andet sted, er tilbuddet betinget af, at det sidste store serviceeftersyn er foretaget hos en autoriseret Volkswagen Servicepartner i Danmark.

Vejhjælp til håndværker

Fordelene ved Volkswagen Vejhjælp er:

Tilgængelig 365 dage om året. Døgnet rundt.

Hurtig hjælp på stedet.

Er din bil bugseret til en Volkswagen Servicepartner af Volkswagen Vejhjælp, og går der mere end 24 timer, fra du har kontaktet Volkswagen Vejhjælp, til bilen bliver køreklar, kan du bede om en gratis lånebil.

Hvordan vælger man den bedste bilforsikring til sin erhvervsbil?

Det kan være svært at finde den bedste bilforsikring til din erhvervsbil, fordi der ikke umiddelbart findes sammenligningssider eller portaler, som der findes for forsikringer til personbiler.

Men det er ikke det samme som, at du ikke kan gøre et forarbejde. Det kan nemlig være en god ide at undersøge, hvad de enkelte forsikringsselskaber tilbyder.

»Du kan sagtens kigge dig omkring og sammenligne produkter og priser, det er bare virkelig vigtigt, at du er helt sikker på, at de to forsikringsløsninger er identiske ellers kan sammenligningen ikke bruges til noget,« siger Simon Hansen.

Hvad er fordelene ved bilforsikring til erhvervsbiler gennem Volkswagen?

Når erhvervsbilkunden henvises til Alm. Brand via Volkswagen Erhvervsbiler, får erhvervsbilskunden følgende dækning med i forsikringsselskabets standardpris:

Lovpligtig ansvarsforsikring

Kaskoforsikring, herunder:

Friskadedækning. Denne dækning sikrer, at vi hvis skaden sker som følge af brand, lynnedslag, eksplosion, tyveri, røveri, seriehærværk, nedstyrtning af genstande på bilen eller skade efter mår, mus og rotter i bilens motorrum eller interiør, opkræver vi ikke nogen kaskoselvrisiko.

Udvidet Glasforsikring. Ingen selvrisiko, hvis det beskadigede glas repareres i stedet for at blive udskiftet. Ved udskiftning af frontruder, lygteglas eller spejlglas, opkræver vi alene en selvrisiko på 1.781 kr. (indeks 2024).

Friskadeforsikring og udvidet glasforsikring er typisk tilvalgsdækninger hos andre forsikringsselskaber.

LÆS MERE Vil du vide mere om bilforsikring til erhverv?Åbner et eksternt link