Teksten Volkswagen Way to Zero på et luftfoto af en skov.

Way to Zero: mindre CO2  for at beskytte klimaet

En omgang med ressourcerne og skiftet væk fra fossile energikilder hører til vor tids største udfordringer. Volkswagen yder sit bidrag i den forbindelse og har udtrykkeligt tilsluttet sig klimaaftalen fra Paris1. Senest i 2050 vil Volkswagen have et CO2-neutralt miljøregnskab.

Dette og mere til kan du her få at vide om vores Way to Zero:

- Volkswagen har indstillet sig komplet på elektrisk mobilitet og har i den forbindelse sat sig flere delmål. Fra 2033 vil koncernen udelukkende producere elbiler til det europæiske marked.
- I forbindelse med vores ”Way to Zero” er fire sektorer i fokus for at undgå eller reducere CO2-emissionerne.
- Parallelt gennemfører koncernen fyrtårnsprojekter. Et af disse er Trinity-projektet, som vil resultere i en bil, hvor talrige CO2-reduktionstiltag vil finde anvendelse.

Illustration: En overdimensioneret stikdåse står foran en VW ID.3.

Fremtidens mobilitet: Fire vigtige områder er i fokus

Fra 2033 vil Volkswagen udelukkende producere biler med et CO2-neutralt miljøregnskab. Allerede frem mod 2030 vil vi øge andelen af elbiler i vores portefølje til 70 % i Europa. I det forløb reduceres eller elimineres CO2-emissionerne med forskellige tiltag, og de resterende CO2-emissioner fra produktionen vil der blive kompenseret for. I den forbindelse er der fire centrale sektorer:

- elektrificeringen af modelprogrammet
- reduktionen af CO2-udledning i leverandørkæden og produktionen – inkl. logistik
- så vidt muligt udelukkende brug af strøm
- genanvendelse af bilerne inklusive batterierne.

Elektrificering af modelprogrammet

Det første område er elektrificeringen af modelprogrammet, hvortil Volkswagen har udviklet den modulopbyggede eldrivlinjeplatform (MEB). Denne bilkonstruktion, som er udviklet specielt til biler med elmotor, gør det muligt at fremstille elbiler med lang elektrisk rækkevidde og masser af plads i kabinen. Desuden giver den mulighed for at opdatere softwaren med over-the-air-opdateringer.

Efter de første fuldelektriske biler i ID.-familien vil der i de kommende år følge flere ID.-modeller. Der vil efter planen blive præsenteret mindst en model om året. I 2023 følger ID.7, og i 2025 følger den lille elbil, som indtil nu har været kendt under navnet ID. LIFE, i form af ID.2.

Illustration: Forrude, dør og hjul på en VW ID.3 foran nogle vindmøller.

Reduktionen af CO2-udledning i leverandørkæden og produktionen

Det andet store område i vores Way to Zero omfatter reduktion af CO2-udledninger i leverandørkæden og produktionen hos Volkswagen. Denne vigtige sektor står for ca. halvdelen af CO2-emissionerne i forbindelse med en elbil.

Hvad angår produktionen, har vi inden for rammerne af programmet Zero Impact Factory (ZIF) sat os som mål at reducere CO2-udledningen med 50 % frem mod 2030 i forhold til niveauet i 2018. Den langsigtede målsætning er et CO2-neutralt regnskab for produktionen af elbiler, hvilket allerede i dag er ved at blive implementeret i Europa. I den forbindelse bruger bilfabrikkerne ekstern strøm fra energikilder.

For at opnå en ydeligere reduktion af CO2-udledningerne bliver der frem for alt monteret dele med mindre CO2-aftryk fra den forudgående leverandørkæde. Dermed kan CO2-regnskabet forbedres yderligere. Et centralt element i den forudgående leverandørkæde er dog brugen af strøm ved eksempelvis den energiintensive fremstilling af battericeller. 

Overordnet vil Volkswagen via aftaler føre alle sine leverandører og samarbejdspartnere med på vejen mod klimaneutralitet. Derfor er der med de direkte leverandører indgået en Code of Conduct – en aftale, som forpligter til høje miljømæssige og sociale standarder.

Udligning via kompensationsprojekter

Hverken i koncernen eller hos alle leverandører er det muligt helt at undgå, spare eller reducere CO2-emissioner. Hvor det ikke er muligt, bliver CO2-emissionerne udlignet gennem internationale, certificerede klimabeskyttelsesprojekter i henhold til officielt anerkendte standarder.

For at cementere Volkswagens engagement inden for klimabeskyttelsesprojekter og for at kunne udvikle egne projekter efter de højeste standarder blev der i 2022 grundlagt et joint venture for kompensationsprojekter i et samarbejde mellem projektudviklingsvirksomheden ClimatePartner og Volkswagen.

Disse projekter skal fx beskytte regnskovene mod truende afskovning og genetablere truede skovområder. Derfor kan Volkswagen allerede i dag overdrage ID.-modellerne til kunderne med et CO2-neutralt regnskab.

Illustration: En VW ID.3 kører frem mod nogle vindmøller.

Strøm i anvendelsesfasen

Det tredje område er den konsekvente brug af strøm i anvendelsesfasen for ID.-modellerne: I den periode, hvor en elbil kan bruges, tilbyder Volkswagen flere tjenester, hvor der anvendes strøm. I den forbindelse er der fokus på tilbuddet om strøm fra Volkswagen Group Charging GmbH (Elli) og We Charge-ladetjenesten, hvormed der kan lades ved over 400.000 ladepunkter i Europa. I den forbindelse er lynopladerne fra vores partner IONITY, som Volkswagen er en del af, særligt attraktive. De drives om muligt med strøm.

Helt så nemt er det ikke, når det gælder de virksomheder, der producerer dele i den forudgående leverandørkæde. Mens førerne af en ID. teoretisk kan køre udelukkende på strøm i anvendelsesfasen allerede i dag – fx med tilbuddene fra Elli, ligner reduktionen af CO2-udledningerne i leverandørkæden en ren maraton. For det er ikke altid, at disse virksomheders produktionsbetingelser er tilstrækkeligt transparente.

For at gøre brugen af strøm mere attraktiv for sine partnere understøtter
Volkswagen udbygningen af energikilder i industriel målestok.

Efter planen vil forsyningsvolumenen i 2025 udgøre ca. 7 terawatt-timer. Det svarer til det årlige forbrug i 600.000 husstande. Foruden et kæmpestort solcelleanlæg i Mecklenburg-Vorpommern blev der i 2021 også givet støtte til en vindmøllepark i Sverige. I de kommende år vil der komme flere projekter til rundt om i Europa.

--:--

Genanvendelse af batterier og ”Second-Life”-batterier

Det fjerde område er genanvendelse af batterier. Dette område er vigtigt i fremtiden, fordi det for os som koncern er en vigtig målsætning ikke blot at reducere forbruget af råstoffer, men også i stigende grad at genbruge de monterede dele. I januar 2021 startede det første pilotprojekt vedrørende genanvendelse af batterier på fabrikken i Salzgitter. Målet er at genudvinde så meget litium, mangan, kobolt og nikkel som muligt og anvende disse materialer i et såkaldt ”Closed Loop” – altså i et lukket kredsløb.

Perspektiverne for den påregnede genanvendelsesrate ligger på 90 %. De værdifulde råstoffer bliver udskilt i en mekanisk proces, bearbejdet og ført tilbage til produktionsprocessen via den efterfølgende kemiske recycling-proces. En del af batterierne bliver brugt i deres helhed til såkaldte ”Second Life”-formål – altså som strømforsyning i erhvervsbygninger eller private bygninger.

Yderligere enkeltstående projekter supplerer vejen til mere klimabeskyttelse

Mod målet i etaper

Grundlaget for Way to Zero er Volkswagens strategi ACCELERATE, som driver omstillingen til elbilsproducent og mobilitetsudbyder. I den forbindelse har vi sat os nogle delmål for produktionen. Den vil kontinuerligt blive omstillet til elbiler. I Europa skal 32 % af de producerede biler være elbiler i 2025, og i 2030 og 2033 vil Volkswagen komme op på henholdsvis 70 % og 100 %. Dermed vil udfasningen af forbrændingsmotorer i Europa være en realitet. I forbindelse med disse delmål skal CO2-emissionerne pr. bil i Europa reduceres med 40 % frem mod 2030 i forhold til niveauet i 2018. Det svarer i gennemsnit til ca. 17 tons CO2 mindre pr. bil i hele livscyklussen.

Fokus på alsidige drivlinjeteknologier

Fremtidens mobilitet skal være CO2 neutral. Og ikke kun for nogen, men for alle. På vejen derhen har Volkswagen AG brug for alsidige drivlinjeteknologier. 

Derfor præsenterer Volkswagen forskellige elektriske drivlinjer; el, eHybrid og mildhybrid.

Woman sitting in front of a VW Tiguan charging at a wallbox.

Plug-in-hybriddrivlinje

Dobbelt drivlinje for effektiv køreglæde med eHybrid-modeller.

  • Forøget ydelse og nedsat forbrug takket være både el- og TSI-motor
  • Effektiv kørsel takket være E-mode med en elektrisk rækkevidde, som er anvendelig i dagligdagen
  • Dobbelt køreglæde takket være kraftfuld GTE-mode med boost
Side or rear view VW Golf eTSI

Mildhybridteknologi

eTSI er en ny form for effektivitet med elektrificeret TSI-benzinmotor.

  • En mere komfortabel og adræt kørefornemmelse i næsten alle kørselssituationer
  • Mere køreglæde ved igangsætning takket være et kraftfuldt elektrisk boost

Hvad betyder "Way to Zero"?

Volkswagen way to zero er betegnelsen for Volkswagen AGs mission om at blive en COneutral virksomhed i 2050. 

Volkswagen zero logo

Fælles front for mere klimabeskyttelse

Hvert skridt tæller på vejen mod emissionsfri mobilitet. Derfor arbejder Volkswagen AG på at reducere emissionsværdierne i hele værdiskabelseskæden og etablere nye standarder for mennesker og miljø.

Cars and trucks drive over a bridge

Optimering af leveringskæden

I den forudgående leveringskæde ønsker Volkswagen AG også at fremme anvendelsen af strøm og genanvendte materialer – med det meget store antal komponenter, leverandører og underleverandører er det en meget kompleks opgave, som Volkswagen AG påtager sig med fuld styrke. Eksempelvis har Volkswagen AG forpligtet sine leverandører til at anvende strøm ved produktionen af battericellerne. Udligningen af CO2-emissioner via certificerede klimabeskyttelsesprojekter ses som et strakstiltag i forbindelse med uundgåelige emissioner og et skridt på vejen mod en emissionsfri fremtid.

Elli Naturstrom from hydropower

Strøm til Volkswagen AGs fabrikker

Der bruges også energi til bilproduktionen. Volkswagen AG arbejder på at reducere CO2-emissionerne fra sine fabrikker på verdensplan endnu mere. Volkswagen AG ønsker således at halvere CO2-emissionerne fra fabrikkerne frem mod 2025 (i forhold til 2010). Det skal eksempelvis opnås ved at satse endnu mere på strøm på energieffektive fabrikker. Dermed kommer Volkswagen AG skridt for skridt tættere på målsætningen om at være en virksomhed med et CO2-neutralt* miljøregnskab.

Vil du prøvekøre eller konfigurere med det samme?

Her kommer du til vores ID.-modeller

Vil du prøvekøre eller konfigurere med det samme?

Her kommer du til vores ID.-modeller

ID.-modellerne ID.3, ID.4, ID.5 GTX og ID. Buzz.

Vil du gerne lære vores komplet eldrevne ID.-modeller nærmere at kende? Så aftal tid til en prøvekørsel hos en af vores forhandlere i nærheden. Eller brug vores onlinekonfigurator til at bygge din drømme-ID.

Tilmeld dig nu, og vær forud for din tid

Få regelmæssige opdateringer om emnerne ID.3, ID.-familien og elektrisk mobilitet i fremtiden.

Det vil måske også interessere dig:

ID.-magasin - læs mere her

Opladning og rækkevidde - læs mere her

E-teknologi - læs mere her

Service til din Elbil

Energieffektivitet - læs mere her

ID. familien 

Det vil måske også interessere dig: