We Live Diversity

We Live Diversity

Volkswagen sætter et eksempel for diversitet og respekt med ”We Live Diversity” kampagnen. "We Live Diversity" - som et af ​​de syv koncernprincipper, er denne sætning en væsentlig del af Volkswagen-koncernens DNA.

Diversitet & Inklusion

Uden diversitet ville Volkswagen Group gå i stå – det er ikke underligt med mere end 670.000 ansatte, omkring 120 produktionssteder og mere end 150 markeder verden over. Derfor er "We live diversity" et af Volkswagen Groups syv koncernprincipper.Åbner et eksternt link Denne forpligtelse til Diversity & Inclusion (D&I) danner et centralt grundlag for den økonomiske succes og er solidt forankret i både vores strategiÅbner et eksternt link og tipunktsplanen.

Som en virksomhed, der gentænker fremtidens mobilitet, er det afgørende for Volkswagen-koncernen, at alle dens medarbejdere er i stand til at bidrage med deres fulde potentiale. Først da kan vi sikre os, at vi er en attraktiv arbejdsgiver for alle vores medarbejdere rundt om i verden og for de mange nye talenter. Derfor tror vi fuldt og fast på innovativiteten af ​​forskellige måder at tænke på og erfaringer.

For at accelere vores overgang til en verdensførende softwareorienteret leverandør af bæredygtig mobilitet, fremmer vi systematisk mangfoldighed og har forpligtet os til løbende at sikre en inkluderende kultur på alle niveauer, inden for alle områder og alle processer. Vi går denne vej sammen med alle vores brands, virksomheder og internationale sites, fordi vi ved, at denne opgave kræver teamwork. Det er det, der vil gøre os stærke i fremtiden!

"Levende mangfoldighed betyder, at alle kan bidrage med deres viden og erfaring - uanset alder, kulturel baggrund, oprindelse, køn, hudfarve eller seksuel orientering."
Elke Heitmüller
Head of Diversity Management, Volkswagen Group

Vores diversitetsmål: Forpligtende og gennemsigtige

Vi lever diversitet! At fremme mangfoldighed er en klar forpligtelse til en kultur, præget af åbenhed og tolerance. Det forbedrer ikke kun vores virksomhedskultur, mangfoldighed driver, men også vores innovationsevne. Derfor opnår forskellige teams bedre resultater, fordi de overvejer forskellige perspektiver. Det er endnu en grund til, at mangfoldighed er en topprioritet for os.
Gunnar Kilian
Member of the Board of Management for Human Resources and Truck & Bus at Volkswagen AG

Diversitet er en integreret del af vores DNA. Det driver ikke kun vores kulturelle transformation, men er også en vigtig faktor for økonomisk succes. Volkswagen har sat et mål om at øge diversiteten i ledelsen med tilsvarende nøgletal i "Diversity Index" siden 2017. Indekset er en del af vores virksomhedsstrategi og er indsamlet for hele Volkswagen-koncernen med dens aktive arbejdsstyrke.

"Diversity Index" omhandler i sin nuværende version andelen af ​​kvinder i ledelsen – bestående af ledelsesniveau, øverste ledelsesniveau og topledelsesniveau samt internationaliseringen af ​​topledelsen. Som strategisk nøglefigur er den direkte relevant for aflønning af koncernens direktion og bruges til at måle og kontrollere implementeringen af ​​vores ESG-mål.

Mangfoldighedsledelse hos Volkswagen Group

  1. Globalt succesprogram "Diversity Wins @ Volkswagen"
  2. Forenelighed mellem arbejde og privatliv
  3. Medarbejdernetværk
  4. Kønsdiversitet og internationalisering: Lige muligheder i karriereudvikling
  5. Partnerskaber og initiativer