En kvinde står på en motorvejsbro og kigger på trafikken.

Seks spændende ideer til opladningsinfrastruktur

Opladningsinfrastrukturen er af afgørende betydning for udbredelsen af elektrificerede biler. Den næste generation af ladestandere venter imidlertid med nye innovationer. Vi præsenterer de mest spændende løsninger for fremtiden.

Her kan du se følgende:

  • Hvilke kreative løsninger der er til fortsat udbygning af opladningsinfrastrukturen
  • Hvordan gadelamper og fordelerkasser kan anvendes som ladestationer
  • Hvorfor brint kan forsyne en strømladestation med energi
  • Hvor langt vi er med dynamisk opladning under kørslen

 

Et heldækkende netværk af opladningsmuligheder er et vigtigt argument for mange bilkøbere, når det handler om at beslutte sig for en elbil. For hele tiden at gøre opladningsinfrastrukturen bedre og opladningen mere komfortabel fremkommer alternative ideer til ladestationer. Vi vil gerne præsentere seks af de ideer for dig.

1. Ladefox: ladestander med stopur

Systemet Ladefox fra Westaflex i Gütersloh, som producerer tekniske installationer til hjemmet, er blot en minimalistisk kasse, som er monteret på en tynd metalstang. Det specielle ved systemet: Det indeholder et nedtællingssystem. Derved kan udbyderen indstille et fast tidsinterval – fx 30 min. Når tiden er gået, sker der en automatisk deaktivering, og systemet er klart til den næste bruger. På den måde kan fx supermarkeder, boghandlere eller frisører, der tilbyder kunderne en opladningsmulighed, forhindre, at kunderne optager ladestanderen i længere tid end nødvendigt. Alt efter tidspunktet på dagen kan der ved hjælp af en timer indstilles forskellige takster.

En mand skubber en kvinde i en indkøbsvogn på en parkeringsplads.
Fuld power i retning mod fremtiden: Nye og til dels ukonventionelle ideer gør opladningen nemmere – fx ved supermarkeder. 

2. Volkswagen: mobil lynoplader til elbiler

Midlertidige strømladestationer, der fungerer på samme måde som en powerbank til en smartphone? Volkswagen har udviklet en mobil lynopladningsstander med en størrelse som et batteri i XXL-format. Ved den store ladestander kan fire elbiler oplades samtidig med enten jævnstrøm eller vekselstrøm. En opladning skulle i gennemsnit kun vare 17 min. Med en ladekapacitet i batterilageret på 360 kWh kan op til 15 elbiler oplades. Lynopladningsstanderen er fleksibel og kan anvendes overalt. Fx på offentlige parkeringspladser eller i fjerne egne, hvor elnettet ikke er egnet til opladning af elbiler. Når restkapaciteten i de monterede batterier når en bestemt værdi, bliver den tomme ladestander udskiftet med en fyldt eller opladet igen via elnettet. De første mobile ladestandere sættes op i Wolfsburg i midten af 2019. Fra 2020 skal ladestanderen også anvendes i andre tyske byer og kommuner.

De mobile ladestandere er et afgørende skridt i opbygningen af et godt netværk af ladepunkter.
Thomas Schmall
Administrerende direktør for Volkswagen Konzern Komponente
1
1.
Concept Car
Volkswagen Konzern Komponente har udviklet en fleksibel lynopladningsstander. (Videoen viser konceptbiler)

3. Ubitricity: Gadelamper bliver til ladepunkter

Start-up-virksomheden Ubitricity har udviklet en stikdåse til gadelamper, som relativt nemt kan monteres i en eksisterende gadelampe. Pris: ca. 1.000 euro. En almindelig ladestander til elbiler koster derimod op til 15.000 euro i gennemsnit. Ubitricity har indtil nu oprettet 300 ladepunkter af denne type i bydelene Kensington og Chelsea i London. I Berlin skal der nu opstilles og afprøves 1.000 offentligt tilgængelige ladepunkter på gadelamper i de to forstæder Marzahn-Hellersdorf og Steglitz-Zehlendorf . Til brug for afregningen har Ubitricity udviklet en strømmåler, som er integreret i ladekablet. Brugeren skal blot indgå en mobilstrømaftale med en udbyder efter eget valg.

4. Telekom: Grå eminencer til opladningsinfrastrukturen

De er grå, de står ved vejkanten, og nogle gange vækker de opmærksomhed med ulovligt anbragte plakater med reklamer for arrangementer, der langsomt forgår: Telekoms ca. 380.000 fordelerkasser. Hver enkelt af disse kasser har sin egen strømforsyning, batteribuffering og et digitalt målepunkt. De kan i fremtiden udgøre ladestationer til elbiler. Telekoms datterselskab Comfortcharge vurderer, at ca. 12.000 af disse fordelerkasser i forskellige byer kan komme i betragtning. Hver ladestation vil kunne oplade to elbiler med 11 kW. Udnyttelsen af den eksisterende infrastruktur kan gøre opførelsen af yderligere ladepunkter overflødig i fremtiden og således gøre byplanlægningen nemmere.

En kvinde går på fortovet.

5. AFC Energy: Brint får gang i elbilerne

Ladesteder og wallboxes til hjemmet til opladning af elbiler har én ting tilfælles: De skal bruge et elnet. Det betyder, at man ikke altid kan få strøm fra vedvarende kilder. Og i tilfælde af strømsvigt kan bilen ikke oplades. Den britiske virksomhed AFC Energy har efter 10 års udviklingsarbejde præsenteret den første opladningsløsning i verden, som fungerer uafhængigt af elnet og i stedet forsynes med energi fra en brintbrændselscelle. En omformer overfører energien fra brændselscellen til en oplader. Denne energi kan så i form af strøm bruges til opladning af elbiler. Systemet, som hedder Ch2arge omfatter desuden en 48 V-batterilagringsenhed som supplement ved spidsbelastning og en brinttank med kapacitet til 140 opladninger.

6. Intis: En ny retning for elektrisk mobilitet

Det ultimative udviklingstrin er dog dynamisk opladning. På en 25 m lang strækning har forskere fra ingeniørvirksomheden Intis demonstreret opladning af en elbil under kørslen med succes. På strækningen er der placeret spoler på række under vejbelægningen. Det fysiske princip stammer fra det 19. århundrede. Den serbiske elektroingeniør Nikola Tesla har udviklet en spolekonstruktion, hvor elektrisk produceret vekselstrøm skaber et pulserende magnetfelt. Når det gælder elektrisk mobilitet er der så monteret spoler, der skaber et magnetfelt, på parkeringspladser, i kørebanen og i bilerne. Når spolerne befinder sig i den rigtige afstand fra hinanden, flyder strømmen, og batteriet i bilen bliver opladet.

Men hvor store bliver omkostningerne og arbejdsindsatsen ved bare de 13.000 km motorvej i Tyskland? Den israelske virksomhed Electreon har efter eget udsagn udviklet en induktiv teknologi til masseproduktion. Det skulle kun vare en dag at installere systemet på 1 km vej. Kobberledninger placeres få cm under asfalten, hvorefter kørebanen genetableres. Arbejdet udføres med specielle maskiner. Og den induktive modtager i bilen kan eftermonteres. Dermed ville ladestationer langs vejene blive overflødige, og desuden vil systemet gøre det muligt at anvende meget mindre batterier. Det vil så reducere bilernes vægt og pris. Forsøg med eldrevne busser på en strækning i Tel Aviv skal nu vise, hvordan princippet fungerer i hverdagen. Så vi skal altså vente lidt, før næste generation af veje bliver klar.

Dette vil måske også interessere dig:

ID.-magasin - læs mere her

Opladning og rækkevidde - læs mere her

E-teknologi - læs mere her

Service til din Elbil

Energieffektivitet - læs mere her

ID. familien 

Dette vil måske også interessere dig: