Elektrisk Mobilitet

Batterireparationer i en elbil - er det muligt?

Er elbilen død og begravet, hvis batteriet er i stykker? Nej. Det kan som regel godt repareres. Vi besøger Volkswagen Qualification Center i Erfurt, hvor højspændingseksperterne uddannes.

08/30/21

Alle, der har med elbiler at gøre, vil på et eller andet tidspunkt få stillet følgende spørgsmål: Hvad sker der, hvis batteriet ikke længere fungerer? Det er en bred misforståelse, at batterierne så ryger direkte til skrot. Men det ville ikke kun være dårligt for økonomien, det ville også være spild af værdifulde ressourcer. hvor nemt er det så at vedligeholde højvoltsbatteriet i en elbil, og kan det i værste fald repareres efter en ulykke?

En Volkswagen e-Golf med afmonteret batteri på liften: Som hovedregel
kan batterisystemerne i moderne biler repareres.

Modulopbygning gør reparationer nemmere

Ja, det er muligt. Undervisere som Johannes Walther  hos Volkswagen Qualification Center i Erfurt forklarer præcist hvordan for medarbejderne hos Volkswagens servicepartnere. I tilfælde af beskadigelser giver højvoltsbatteriets modulopbygning mulighed for delvise reparationer og en præcis diagnose. Det er som hovedregel en billigere løsning i forhold til at udskifte hele batteriet.

Volkswagen har to Qualification Centers - i Erfurt og i Wolfsburg, hvor medarbejderne uddannes til højspændingseksperter. Og en tredje lokation tilføjes snart i Nurtingen. På disse uddannelsescentre undervises medarbejdere fra de autoriserede værksteder i korrekt håndtering af Volkswagens biler.

Alle de aktuelt  ca. 1.850 Volkswagen  servicepartnere i Tyskland  tager imod elbiler og er kvalificeret til at vedligeholde og reparere dem. Rundt om i Tyskland er der særlige supportcentre, der er specialiseret i batterireparation. Det tyske værkstedsnetværk tæller pt. 265 af disse centre, og antallet forventes at stige til 450 ved udgangen af 2021. Højspændingseksperterne på disse centre er uddannet til at åbne og arbejde på bilens batteri.

Batteriets modulopbyggede struktur (på billedet: batteriet fra en Volkswagen e-up!) giver mulighed for en relativt simpel reparationsproces.

Gode råd fra de professionelle til vedligeholdelse af batteriet

Når en Volkswagen servicepartner tager imod en elbil, hvor de har mistanke om en fejl på batteriet, udfører de først en rutinemæssig diagnose. På den måde kan de se vigtige informationer som fx batteriets "State Of Health" (SoH). Den værdi viser  den resterende  batterikapacitet -  hvor meget  af den oprindelige  kapacitet et batteri stadig kan levere efter at have været brugt i et antal år.

Hvor hurtigt drivbatteriet i en elbil mister kapacitet afhænger i høj grad af, hvordan batteriet vedligeholdes. En tommelfingerregel: Et batteri har det  bedst, når opladningsniveauet ligger mellem 30 %- 70 %. Når batteriet holdes i dette spænd, reduceres slitagen. Derfor er elbiler fra Volkswagen udstyret med en software, som kan bruges til at begrænse batteriets maksimale opladningsniveau.

En præcis diagnose er påkrævet

Hvis kontrollen tyder på et problem med batteriet, overdrager servicepartneren bilen til et supportcenter, hvis det pågældende værksted ikke selv har den status. Er det en komponent, en styreenhed eller en battericelle, som forårsager problemet? Hvis en bil har været involveret i en ulykke, tjekker eksperterne også batterihuset for deformationer  og lækager. Hvis man konstaterer  en potentiel risiko, bliver bilen først  flyttet til  et såkaldt  karantæneområde, hvor  den isoleres og overvåges.

De efterfølgende reparationer afhænger af resultatet af undersøgelserne. Der kan opstå deformationer på steder, hvor der ikke er nogen følsomme komponenter, men hvor der er hulrum - så en bule er ikke nødvendigvis ensbetydende med et teknisk problem. Højvoltsbatterierne i ID.3-familien er desuden fremstillet i en sandwichkonstruktion. Bundskjoldet og kølesystemet beskytter battericellerne nedefra. Det forhindrer skader på de dyre celler.

Battericeller (1) kan ikke udskiftes separat. Højspændingseksperter uddannes til at fjerne batterimoduler (2) fra batterisystemet (3).
Hvis batteriet stadig har 70 % eller mere af sin kapacitet tilbage, kan det helt sikkert betale sig at udskifte et eller to moduler
Johannes Walther

Moduler kan udskiftes, men det kan celler ikke

Det er nemt at diagnosticere fejl i individuelle celler i et batterimodul: Hvis en celle er defekt, er modulets kapacitet stadig 50-66 % på grund af cellernes parallelforbindelse. Desuden skal de resterende funktionsdygtige celler i modulet "arbejde" hårdere. Det medfører, at de når op på en højere temperatur med lavere spænding. Hvis en celle er defekt, udskiftes hele modulet, fortæller Johannes Walther. Individuelle battericeller kan ikke udskiftes. Afhængigt af størrelsen består et MEB-batteri af mellem syv og tolv moduler.

Omkostningen ved udskiftning af moduler

På grund af forskellene mellem modellerne og de individuelle sager kan Johannes Walther ikke oplyse en gennemsnitspris for de omfattende reparationer. Men:

Reparationer udgør et værdifuldt bidrag på Volkswagens "way to ZERO"

Takket være den energioptimerede produktion, brugen af grøn strøm og kompensationen for uundgåelige emissioner er Volkswagen modellerne og allerede netto CO2-neutrale, når Volkswagen udleverer dem til kunderne.

Reparation af batterierne forlænger disses levetid i bilen, hvorefter
de får et såkaldt nyt liv som fx mobilt energilager eller energilager til hjemmebrug. Batteriet er grundlæggende konstrueret til at holde i hele bilens levetid, og over 95 % af batteriet kan genbruges, når det ikke længere kan anvendes. I den forbindelse driver Volkswagen sin egen genbrugsfabrik i Salzgitter. Som led i ACCELERATE-strategien vil andelen afkomplet eldrevne biler  efter planen stige til mindst 70 % af alle solgte Volkswagen personbiler i Europa frem mod 2030 og 50 % i USA og Kina.