Betyder ”Onlinetilstand”, at jeg sender eller deler mine lokationsdata?

I tidligere softwareversioner muliggjorde aktiveringen af ”Onlinetilstanden” i bilen automatisk afsendelse eller deling af bilens lokationsdata og bilens brugsdata – uden nogen mulighed for individuelt at vælge dine præferencer for afsendelse eller deling af disse data. Med 3.0-opdateringen er det nu muligt at aktivere ”Onlinetilstanden”, hvorefter man individuelt kan vælge sine foretrukne indstillinger for deling af bilens genererede data (bil-/brugsdata, lokationsdata, Vehicle2X-data) – så din bil kan forblive online, samtidig med at du selv kan afgøre, hvilke data du ønsker at sende eller dele (bortset fra lovmæssigt påkrævede funktioner såsom eCall). Flere informationer om privatsfæreindstillinger for 3.0-opdateringen er tilgængelige her.