Brændstofmærkater.

Nye Brændstofmærkater

Den 12. oktober 2018 trådte der nye regler i kraft som et led i implementeringen af artikel 7, stk. 1 i direktiv 2014/94/EU om etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer. (DAFI). Det centrale heri er indførelsen af en ny mærkningsstandard med symboler udformet efter standarden DS/ENS 169432. Symbolerne angiver hvilke brændstoftyper (herunder iblandinger) bilen kan køre på.

Generel information

For at hjælpe de europæiske forbrugere med at vælge det korrekte brændstof til deres køretøjer har EU vedtaget nye mærkningskrav til nyproducerede køretøjer og til tankstationerne. Fra oktober 2018 vil nye unikke og harmoniserede brændstofmærkater blive taget i brug i Europa.

Følgende køretøjer er berørt af mærkningskravet:

  • Knallerter, motorcykler, trehjulede køretøjer og firehjulede
  • Personbiler
  • Lettere varebiler
  • Lastbiler
  • Busser og langtursbusser 

Læs mere på  www.fuels-identifiers.euÅbner et eksternt link