2.17.94.1, 2019-07-05 00:05:51

U-Z

Alt Om Teknologi

Hvad er CNG? Hvad bruger man Friløbsfunktionen til? Hvad er forskellen på Easy Entry og Easy Open? Leksikonet er lavet til at hjælpe dig med at forstå alt det tekniske og evt. svare på de spørgsmål du måtte have vedr. din bil.

Ausparkassistent

Udkørselsassistent

Udkørselsassistenten hjælper inden for systemets grænser ved baglæns udkørsel fra en parkeringsbås. Ved hjælp af sensorer i den bageste stødfanger kan systemet overvåge området til siderne bag bilen på et meget tidligere tidspunkt end føreren. Hvis en anden bilen nærmer sig på kritisk vis, informeres føreren via et akustisk signal. Hvis føreren ikke reagerer, kan systemet i tilfælde af en forestående kollision reducere de mulige følger af en ulykke ved hjælp af et bremseindgreb eller optimalt set helt forhindre ulykken.

Udkørselsassistenten tilbydes i kombination med Blind Spot-sensor eller vognbaneskiftassistenten Side Assist.

 

image

Udstødningsnormer

De europæiske udstødningsnormer er lovmæssige krav i den Europæiske Union og/eller i Tyskland, der fastlægger grænseværdierne for de skadelige stoffer (svovldioxid, kvælstofilte, kulbrinte, kulilte, kuldioxid og også partiklerne i forbindelse med diesel), der er indeholdt i udstødningen. Udstødningsnormen Euro 6 er gældende fra 1. september 2014. I andre regioner i verden gælder andre normer (fx BIN/LEV i USA).

Udstødningstilbageføring

Udstødningstilbageføring

Udstødningstilbageføring (AGR, engelsk: Exhaust Gas Recirculation, EGR) betyder den kontrollerede indledning af forbrændingsgasser tilbage i forbrændingskammeret. Udstødningstilbageføringen er en effektiv metode til at reducere kvælstofilte (NOx) allerede under brændstofforbrændingen.

Under forbrændingen af blandingen af brændstof og luft tiltager dannelsen af kvælstofilte overproportionelt i takt med, at forbrændingstemperaturen stiger. Ved at føre en del af udstødningen tilbage i forbrændingskammeret, falder forbrændingstemperaturen i cylinderen, og således reduceres dannelsen af kvælstofilte. Ved en reguleret blanding med udstødning kan emissionsforholdene altså påvirkes i henhold til motorens lastbetingelser. I forbindelse med AGR føres udstødningen tilbage via et rørsystem ved hjælp af en elektronisk ventil, der reguleres af motorstyringen, og den suges derfra op i forbrændingskammeret igen.

Abgasturbolader (ATL)

Udstødningsturbolader (ATL)

Udstødningsturboladeren øger en motors luftgennemstrømningsmængde ved at komprimere den luft, der er nødvendig til forbrændingen. På den måde kan ydelsen, drejningsmomentet men også virkningsgraden øges ved at bruge udstødningsturboladere sammenlignet med sugemotorer (ved identisk slagvolumen).

Udstødningsturboladeren består af to turbiner, der er forbundet statisk med hinanden, hvoraf den ene drives af den varme udstødningsstrøm. Den anden turbine, det såkaldte turbinehjul, drives ligeledes af den statiske forbindelse og komprimerer den friske luft, der strømmer ind. Den komprimerede lufts temperatur afkøles af en ladeluftkøler for at reducere volumen således, at der kan komme mere luft og/eller mere ilt ind i forbrændingskammeret. Ved at anvende udstødningsturboladeren opnås ikke kun en stigning i ydelse, men først og fremmest energibesparelser og emissionsreduktion.

 

Fahrwerk

Undervogn

Undervognen består af alle bevægelige dele i bilen, der anvendes til forbindelsen til kørebanen. Dertil hører hjul, hjulophæng, affjedring, støddæmpere samt styretøj og bremse. Der findes forskellige typer undervogne:

Sportsundervogn
Med et sænket karrosseri og en specifik afstemning af fjedre, støddæmpere og stabilisatorer for endnu mere køreglæde og samtidig god komfort

Forstærket undervogn
I forhold til den normale undervogn forhøjet undervogn med større frihøjde og affjedring, støddæmpere og stabilisatorer, der er tilpasset til de specifikke betingelser.

Sport Select-undervogn
Sport Select-undervognen indeholder et ca. 15 mm sænket karrosseri og indstillelige støddæmpere. Ved at trykke på en knap kan føreren vælge mellem to de undervognsindstillinger "Normal" eller "Sport".

Unterbodenbeplankung

Undervognsbeklædning

I stedet for den klassiske undervognsbeskyttelse anvendes der hos Volkswagen nu i højere grad en beklædning af kunststof. Den beskytter effektivt undervognen mod beskadigelser som følge af stenslag, den er lettere, kan fremstilles af genbrugsmaterialer og kan også selv genbruges og er dermed mere miljøvenlig.

Derudover er undervognsbeklædningen også fordelagtig for karrosseriets strømningsegenskaber. Luftmodstanden forbedres, og brændstofforbruget falder.

 

USB-Schnittstelle

USB-interface

Ved hjælp af USB-interfacet kan du på en komfortabel måde tilslutte lagringsmedier som fx USB-nøgler og -afspillere til radioen eller radio-navigations-systemet. Betjeningen foretages via radioen eller radionavigationssystemet eller via multifunktionsrattet.

USB-interfacet understøtter formaterne:

  • MP3
  • WAV
  • WMA
  • OGG Vorbis

For at kunne afspille audiofilerne skal USB-nøglen eller -afspilleren sættes i multimediestikdåsen MEDIA-IN i midterkonsollen eller i handskerummet (større USB-afspillere tilsluttes via et kabel).

 

Wattiefe

Vadedybde

Vadedybden betegner afstanden mellem det punkt, hvor dækket berøres, og motorens lufttilførsels- eller luftindsugningssystem.

 

Vandopløselig lak

Wasserlösliche Lacke

Almindelig lak indeholder miljøskadelige, organiske opløsningsmidler. Ved forarbejdning og tørring ender de i luften, der efterfølgende skal renses grundigt. I løbet af de seneste år er det lykkedes at udvikle lak af høj kvalitet, hvor vand i stor udstrækning overtager opløsningsmidlernes rolle. Således er indholdet af opløsningsmidler i fylder og basislak fra Volkswagen reduceret med mere end 85 procent. Parallelt dermed bruger lakererierne hos Volkswagen i stigende grad økonomiske, fuldautomatiserede påføringsteknikker. Forarbejdningen kræver en høj grad af professionalisme, omhyggelig temperering samt absolut renlighed på lakeringsanlægget.

Schaltsaugrohr

Variabel indsugningsmanifold

Den luft, der er nødvendig til forbrændingen i motoren, strømmer gennem indsugningsmanifolden til indsugningsventilen. På indsugningsmanifoldens langsgående side stilles forskellige, egentlig gensidigt modstridende krav i motorens forskellige ydelsestilstande. Kun på den måde kan en så høj luftindstrømningshastighed og god påfyldning af cylinderen sikres ved alle omdrejningstal. Mens der ved lave omdrejningstal skal være et så hurtigt drejningsmoment som muligt til rådighed, hvilket bedst opnås med en lang indsugningsmanifold, kræver den maksimale afgivelse af ydelse kortere konstruktioner af indsugningsmanifolden ved høje omdrejningstal. Den variable indsugningsmanifold opfylder med et elektronisk styret spjældsystem begge krav, idet luften føres over indsugningsmanifoldens lange vej ved lave omdrejningstal, mens den korte vej er tilgængelig ved høje omdrejningstal.

Variable Turbinengeometrie

Variabel turbinegeometri

For at der opstår et næsten konstant ladetryk til et så bredt omdrejningsområde som muligt, er en regulering af turboladeren nødvendig. Den variable ladergeometri ændrer kontinuerligt turbinens virkningsgrad. Variable luftskovle sikrer dette i et stort reguleringsområde ved samme gode virkningsgrad. Hvis gastrykket er lavt ved lavere motoromdrejningstal, indsnævres tværsnittet i laderen ved hjælp af luftskovlenes indstilling, og på den måde forstærkes gastrykket. Hvis udstødningstrykket øges i forbindelse med det stigende omdrejningstal, forstørres indgangsrørets tværsnit igen ved hjælp af luftskovlenes position.

Ladere med variabel turbinegeometri arbejder især meget effektivt i dellastområdet – den velkendte "turbotøven" undgås. De giver motoren mere ydelse, markant bedre respons og kan have positiv indflydelse på emissionerne.

 

Verkehrszeichenerkennung

Vejskilteassistent

Vejskilteassistenten informerer føreren om den aktuelle trafiksituation. Systemet registrerer vejskiltene i trafikken ved hjælp af et kamera. Visningen sker i kørecomputeren og/eller i displayet til navigationssystemet.

Føreren kan koncentrere sig om trafikken og aflastes i uoverskuelige situationer. For at opnå en optimal visning forarbejder vejskilteassistenten de tre forskellige informationer: "registrerede vejskilte", "informationer fra navigationssystemet" og "bilens aktuelle data".

 

Spurhalteassistent "Lane Assist"

Vognbaneassistenten Lane Assist

Den aktive vognbaneassistent "Lane Assist" hjælper inden for systemets grænser med at undgå ulykker som følge af, at vognbanen forlades utilsigtet, og den udgør en stor sikkerhedsmæssig fordel på motorvejen og på godt udbyggede landeveje. Hvis der er tegn på, at bilen forlader vognbanen utilsigtet, advarer "Lane Assist" med et optisk signal.

Afhængig af bilen styrer "Lane Assist” desuden konstant og blødt kontra. Hvis kontrastyringen ikke er tilstrækkelig til at holde bilen i vognbanen, advares føreren ligeledes ved hjælp af vibrationer i rattet. Så snart systemet i længere tid ikke registrerer tydelige, aktive ratbevægelser fra føreren, udsender det akustiske og optiske signaler i kombiinstrumentet med en opfordring til at overtage styringen, og afbryder så.

Fra en hastighed på 65 km/h registrerer systemet vognbanelinjerne ved hjælp af et kamera i bakspejlets område – dette gælder både fuldt optrukne linjer og markeringer, der er afbrudt (som striber midt på vejen). "Lane Assist" registrerer også vognbanen, hvis der kun foreligger en markering. Derudover fungerer registreringen også i mørke eller tåge. Uden registrerbare vognbanelinjer arbejder systemet dog ikke. Vognbaneassistenten reagerer ligeledes ikke, hvis føreren tænder blinklyset, inden en markering overskrides.

Føreren kan til hver en tid med begrænset kraftanvendelse ”overrule” "Lane Assist” og frigøres ikke fra sit ansvar for at køre bilen forsvarligt.

 

Spurwechselassistent "Side Assist"

Vognbaneskiftassistenten Side Assist

Vognbaneskiftassistenten "Side Assist" hjælper føreren i forbindelse med vognbaneskift. To radarsystemer bagest i bilen registrerer områderne op til ca. 50 m bagved bilen og i den blinde ved siden af bilen.

Uafhængigt af et vognbaneskift viser "Side Assist" alle biler, der befinder sig i et kritisk område i forhold til vognbaneskiftet. Systemet gør føreren opmærksom på den potentielle risiko ved konstant lys i det pågældende sidespejl. Hvis føreren alligevel aktiverer blinklyset, blinker den pågældende LED-indikator med øget lysstyrke og gør opmærksom på faren.

I stedet for at forstyrre føreren med unødige advarsler tages der konstant hensyn til hastighedsforskellene. ”Side Assist” gør kun opmærksom på biler, der rent faktisk kan udgøre en fare i forbindelse med et vognbaneskift.

Vognbaneskiftassistenten arbejder fra en hastighed på 30 km/h og aktiveres med et tryk på en knap. "Side Assist" er det ideelle tekniske supplement til bilen (sidespejl) og til føreren (kig over skulderen) for at forhindre farlige situationer ved vognbaneskift og for at aflaste føreren.

 

 

Gespannstabilisierung

Vogntogsstabilisering

Den elektroniske vogntogsstabilisering er en underfunktion i det elektroniske stabilitetsprogram. Systemet registrerer en ustabilitet i bilen, der forårsages af en tilkoblet anhænger ved ikke tilpasset hastighed. Ved målrettet reducering af motormomentet og tilpasset opbremsning af enkelte hjul falder vogntoget til ro. Vogntogsstabiliseringen yder dermed et vigtigt bidrag til at øge sikkerheden i forbindelse med vogntog.

Volkswagen Media Control

Volkswagen Media Control

Volkswagen Media Control gør det muligt at sikre den ønskede underholdning fra alle pladser. Den gratis app kobles op til bilens infotainmentsystem via Wi-Fi. Via et mobilt apparat kan man således fx nemt vælge musikprogrammer eller overføre navigationsdestinationer – også fra bagsædet.

WLTP

WLTP

WLTP-testforløb (Worldwide Harmonized Light Duty Test Procedure – globalt harmoniseret testmetode for lette varebiler) har afløst NEFZ- (NEDC)-cyklussen. Formålet med ændringen er at kunne give et mere realistisk billede af bilers emissionsværdier og brændstofforbrug. Proceduren indeholder en ændret kørselscyklus og strengere kontrolkrav og skal gøre det muligt at sammenligne resultater på verdensplan. WLTP vil i fremtiden være det lovmæssige grundlag for den europæiske udstødningslovgivning. Fra 1. september 2017 angives emissions- og forbrugsværdier for alle nylancerede motorer og modeller. Fra 1. september 2018 skal emissions- og forbrugsværdierne så angives for alle (nye) biler i henhold til WLTP.

WLTP-kørselscyklus
I forbindelse med WLTP måles kørselscyklussen med en tophastighed, der ligger 10 km/h over hastigheden ved NEFZ. Målingen indeholder fire faser: op til 60, 80, 100 og 130 km/h. Derudover er gennemsnitshastigheden på ca. 47 km/h væsentligt højere end ved NEFZ (ca. 33 km/h). WLTP-kørselscyklussen varer ca. 30 min., hvor NEFZ kun krævede 20 min. Strækningen udgør 23 i stedet for 11 km. Til testforløbet er en temperatur på 23° C påkrævet i kontrolrummet, med NEFZ var det tidligere 20 - 30° C. Skiftepunkterne angives ikke længere statisk men kan frit vælges afhængigt af bilen. I modsætning til NEFZ tages der højde for individuelt ekstraudstyr i WLTP i relation til vægt, aerodynamik og ledningsnettets behov (hvilestrøm). Strømforbrugende ekstraudstyr som airconditionanlægget eller sædevarmen forbliver afbrudt under kontrolforløbet.

I forbindelse med WLTP findes der 3 ydelsesvægtklasser:

  • Klasse 1: op til og med 22 kilowatt pr. 1.000 kg bilens vægt
  • Klasse 2: op til og med 34 kilowatt pr. 1.000 kg bilens vægt
  • Klasse 3: fra 35 kilowatt pr. 1.000 kg bilens vægt

De biler, der er typiske i EU, har som regel en ydelsesvægt over 34 kW/t og ligger derfor stort set uden undtagelse i klasse 3. MPV’er og busser kan også høre ind under klasse 2.