2.17.94.1, 2019-07-05 00:05:51
Technik-Lexikon

P-T

Alt Om Teknologi

Hvad er CNG? Hvad bruger man Friløbsfunktionen til? Hvad er forskellen på Easy Entry og Easy Open? Leksikonet er lavet til at hjælpe dig med at forstå alt det tekniske og evt. svare på de spørgsmål du måtte have vedr. din bil.

Panorama-Ausstell-/Schiebedach

Panoramaskyde-/-vippetag

Panoramaskyde-/-vippetaget er en videreudvikling af panoramaskydetaget (PSD). Tagåbningssystemet består af mindst to glaselementer.

Den forreste glasdel har en elektrisk vippe- og skydefunktion. Den kan vippes og åbnes delvis eller komplet. Når det forskydes, kan det forreste glaselement køres hen over det bageste. Det bageste glaselement er fastmonteret og har ikke nogen åbningsfunktion.

Panoramaskyde-/-vippetaget har et elektrisk rullegardin, der dækker hele taget.

Parkeringsassistenten Park Assist

Parklenkassistent "Park Assist"

Parkeringsassistenten Park Assist styrer automatisk bilen ind i både parallelle og tværliggende parkeringsbåse og kan desuden køre ud fra parallelle parkeringsbåse. Systemet hjælper føreren ved automatisk at udføre de optimale ratbevægelser til forlæns eller baglæns parkering efter ideallinjen (tværgående parkeringsbåse, afhængig af bilen). Park Assist overtager automatisk opmålingen af parkeringsbåsen, anvisningen af startpositionen og ratbevægelserne – føreren skal kun give gas og bremse. Men føreren har fortsat altid kontrol over bilen.

Føreren aktiverer parkeringsassistenten med den separate kontakt "Park Assist" i midterkonsollen og kører så langs vejkanten med maksimalt 40 km/h og en afstand på 0,5 til 1,5 m. "Park Assist" scanner under forbikørslen både den højre og den venstre side for ledige parkeringsbåse, fx på ensrettede gader. Ved at tænde blinklyset bestemmer føreren, i hvilken side af vejen han ønsker at parkere. Hvis assistenten registrerer en parkeringsbås, der er mindst 0,8 m længere end bilen (afhængig af bilen), vises meddelelsen „Parkeringsbås registreret“ i kørecomputeren. Derefter dirigeres føreren i den rigtige udgangsposition og opfordres til at sætte bilen i bakgear. Når bilen sættes i bakgear, overtages styretøjet af parkeringsassistenten, og den automatiske styrebetjening aktiveres. Den pågældende meddelelse i kørecomputeren lyder „Styreindgreb aktivt! Vær opmærksom på området!“. Ved forsigtigt at træde på speederen styrer bilen ind i parkeringsbåsen. Når bakkørslen afsluttes, signaleres dette med den akustiske parkeringshjælp og optiske meddelelser i kørecomputeren. Føreren opfordres med yderligere billeder i displayet til at køre fremad og evt. bakke igen. Antallet af parkeringsmanøvrer afhænger af parkeringsbåsens længde og bredde og det eksisterende manøvreringsareal. Jo kortere eller smallere parkeringsbåsen er, og jo mindre manøvreringsarealet er, desto flere parkeringsmanøvrer er nødvendige. Systemet registrerer parkeringsbåse af enhver type (fx i sving, på kantsten eller mellem træer).

"Park Assist" kan altid overrules af føreren.

 

Parkbremse, elektronisch

Parkeringsbremse, elektronisk

Den elektroniske parkeringsbremse erstatter den konventionelle håndbremse med en kontakt i instrumentpanelet. Den konventionelle håndbremse bortfalder. Derved opstår der mere opbevaringsplads mellem forsæderne. Den elektroniske parkeringsbremse arbejder på de bageste skivebremser via to elmotorer med gearkasse. De mekaniske komponenter er placeret således, at de også ved tab af batterispænding holder den parkerede bil sikkert fast. Kontrollamperne i kombiinstrumentet samt i kontakten viser, om parkeringsbremsen er aktiveret. Ligeledes indikerer en arbejdsstøj, at bremsen lukkes.

Den elektroniske parkeringsbremse tilbyder ud over en nem betjening via en knap også ekstra komfort- og sikkerhedsfunktioner som den dynamiske igangsætningsassistent og Auto Hold-funktionen.

 

Parkeringshjælp

Einparkhilfe

Systemet hjælper føreren ved parkering og manøvrering. Akustiske signaler informerer om afstanden til forhindringer foran (afhængigt af udstyret), ved siderne (afhængigt af udstyret) og bag bilen.

Afhængigt af afstanden til forhindringen øges frekvensen af signalerne. Hvis afstanden til forhindringen er under 30 cm, lyder der et konstant signal.

Afhængigt af den pågældende radio eller det pågældende radio-navigations-system er der også en optisk visning i displayet af afstanden til forhindringerne (OPS – optisk parkeringssystem). I uoverskuelige situationer aflaster systemet føreren, og ubehagelige, mindre skader kan undgås inden for systemets grænser. Visningen i displayet understøtter desuden føreren. Den viser forhindringernes præcise position.

Manøvreringsbremsefunktionen som en del af parkeringshjælpen kan forhindre truende kollisioner eller reducere kollisions omfang ved at udløse en nødopbremsning på det senest mulige tidspunkt. Opbremsningen foretages ned til stilstand. Funktionen er aktiv ved bakkørsel med 1,5 km/h til 10 km/h og ved fremadgående kørsel med 2,5 km/h til 10 km/h (afhængig af udstyret). Funktionen kan både deaktiveres midlertidigt ved parkering og vedvarende via radioen eller radio-navigations-systemet.

 

Standheizung und –lüftung

Parkeringsvarme og -ventilation

Parkeringsvarmen forvarmer kabinen, og om vinteren fjerner den is fra ruderne. På varme dage fungerer parkeringsvarmen som parkeringsventilation, der fører frisk luft ind i kabinen udefra, når bilen er parkeret.

Opvarmningsfasens starttid og varighed kan nemt indstilles i kombiinstrumentet ved hjælp af ratbetjeningsarmen. Ud over aktiveringen via timerfunktionen kan parkeringsvarmen også tændes via airconditionanlæggets knap til hurtigvarme eller fjernbetjeningen (rækkevidde op til 600 meter).

Indstillingerne i kombiinstrumentet afgør, om bilens kabine opvarmes eller udluftes ved varme udetemperaturer. Parkeringsvarmen sørger således for et behageligt klima i bilen, allerede inden køreturen påbegyndes, uanset årstiden.

 

 

Fahrgastzelle

Passagerkabine

Passagerkabinen er det rum, hvor bilens passagerer befinder sig. Den udgør en "stiv" sikkerhedsramme. I modsætning til deformationszonerne på karrosseriet er den vanskelig at deformere og kan således bevare passagerernes overlevelsesplads i tilfælde af ulykker. Passagerkabinens egenskaber optimeres blandt andet ved hjælp af crashtests.

 

Passive Sicherheit

Passiv sikkerhed

Passiv sikkerhed er alle konstruktive tiltag, der har til formål at beskytte passagererne i bilen mod kvæstelser og/eller reducere risikoen for kvæstelser. Begrebet refererer særligt til kollisioner og tager ud over egenbeskyttelse også højde for beskyttelsen af andre trafikanter (partnerbeskyttelse).

Til de vigtigste dele af den passive sikkerhed i biler i dag hører ud over selesystemet også airbags, den ekstremt solide passagerkabine samt deformationszoner forrest og bagest. De bidrager til en yderst beskyttende udligning af kollisionsenergien. Sammen med elementerne i den aktive sikkerhed tilbyder alle Volkswagens modeller en fremragende beskyttelse hele vejen rundt.

 

Proaktives Insassenschutzsystem

Proaktivt system til beskyttelse af personerne i bilen

Det proaktive system til beskyttelse af personerne i bilen registrerer ved hjælp af sensorerne til ESC og områdeovervågningssystemet Front Assist* kritiske situationer med øget fare for en ulykke.

Hvis systemet registrerer en sådan situation, forberedes bilens passagerer og selve bilen på en mulig ulykke ved at stramme de forreste sikkerhedsseler, så fører og forsædepassager holdes bedre fast, og ved at lukke åbne ruder og et eventuelt åbent skydetag på nær en lille spalte.

Hvis den foreskrevne tilstand opnås igen, og bilen stabiliseres, løsnes de forreste sikkerhedsseler en smule. Sideruderne og skydetaget kan bringes tilbage i deres udgangsposition.

Progressivlenkung

Progressiv styring

Den progressive styring aflaster føreren under styringen. Sammenlignet med et konventionelt styretøj skal der anvendes væsentligt færre ratomdrejninger indtil yderpositionen. Det progressive udvekslingsforhold reducerer fx styrearbejdet under parkering. Progressiv styring tilbyder desuden en optimeret, mere direkte og kontrolleret måde at styre på, som giver komfort i hverdagen, og som øger køredynamikken på veje med mange sving.

Radio Data System (RDS)

Radio Data System (RDS)

RDS står for Radio Data System og er en service fra radiostationerne. Ud over det program, der kan høres, udsendes informationer i form af krypterede digitale signaler, der kan afkodes af RDS-kompatible radioer. Således er overførslen af ekstra tjenester som stationsnavn (PSN), radiotekst (RT) eller karakterisering af trafikprogrammer (TP) og/eller trafikproblemer (fx køer, ulykker, afspærringer via TMC) mulig. Overførslen af alternative frekvenser (AF) i RDS giver mulighed for afstemning af den frekvens med den bedste modtagelse for det sendeprogram, der aktuelt lyttes til. Radioen skifter i den forbindelse automatisk til en bedre sendefrekvens for samme station, hvis signalet bliver svagere.

Traffic Announcement (TA) udsender trafikmeldinger i den forudindstillede lydstyrke, også hvis der på det givne tidspunkt lyttes til andre kilder (cd, sd eller andre medier), eller radioen afbrydes. Derudover skiftes der automatisk fra en ikke-trafikradiostation til den pågældende trafikradiostation (EON, Enhanced Other Network) inden for en stationskæde.

Ansvaret for rigtigheden af RDS-informationerne ligger i den forbindelse hos radiostationernes ejere. I Europa anvendes RDS allerede over alt. Men også i andre verdensregioner (fx Nordamerika, Kina) spiller RDS netop i forbindelse med stationsnavn (PSN) og trafikinformationer (TMC) en stadig større rolle.

Radio-Navigationssystem

Radio-navigations-system

Radionavigationssystemet kombinerer navigation med multimedieunderholdning.

 

 

Rampenwinkel

Rampevinkel

Rampevinklen er den vinkel, indtil hvilken bilen kan køre med langsom hastighed over en rampe, uden at undervognen rammer rampens kant.

 

 

Rear Seat Entertainment (RSE)

Rear Seat Entertainment (RSE)

Rear Seat Entertainment fra Volkswagen Exclusive tilbyder bagsædepassagererne multimedieunderholdning på højt niveau. Hovedkomponenterne er en TFT-fladskærm i loftbeklædningen eller to billedskærme i forsædernes hovedstøtter, en dvd-afspiller og en ekstra betjeningsenhed på midterkonsollen bagi. På denne sidder også tilslutninger til hovedtelefoner, der kan anvendes for at undgå at forstyrre medpassagerer, samt en ekstra video- og audioindgang. Her kan fx en ekstern kilde, fx en spillekonsol, tilsluttes.

Gengivelsen af lyden fra dvd-afspilleren foretages enten via hovedtelefoner eller via radioens højttalere. For at føreren og de medrejsende alligevel kan høre radio, når dvd-afspilleren anvendes, er det også muligt at afspille Rear Seat Entertainment og radio separat.

Recycling

Recycling

Recycling betyder tilbageførsel af råstoffer til materialekredsløbet, dvs. deres genanvendelse i nye produkter.

I forbindelse med biler lå fokusset ved genbrug først og fremmest på metaldelen. Udviklingen går dog i stigende grad i retning af at genanvende så store andele af hele bilen som muligt I dag tages der allerede i konstruktionsfasen højde for en bils genanvendelsesevne.

Inden ethvert genbrug af affald har Volkswagen fokus på at undgå affald. Derfor leveres de fleste komponenter, materialer og råstoffer fra leverandører i genbrugsemballage. 95 procent af alt produktionsaffald genanvendes. Derudover markeres stoffer og materialer i bilen med henblik på at lette entydig placering under genbrugsprocessen

RDE

RDE

Som supplement til WLTP måles der i Europa i henhold til RDE-kontrolforløbet. RDE står for Real Driving Emissions (reelle udstødningsemissioner). I modsætning til NEFZ (NEDC) og WLTP foretages emissionsmålingerne ikke på prøvestanden men i reel trafik. De skadestofemissioner, der registreres under kørsel i trafikken, kalder man realemissioner.

RDE-kørselscyklus
Ved RDE-målingen køres en blanding af strækninger med tilfældig acceleration og opbremsning, der varer mellem 90 og 120 minutter. Bilen er udstyret med en PEMS-måleboks (Portable Emission Measurement System – mobilt emissionsmålesystem). Dette apparat måler skadestofudledningen (kvælstofilte og kulilte) sammen med de tilhørende motor-, bil- og omgivelsesparametre på en foruddefineret strækning. Ved hjælp af forbindelsen til GPS-dataene kan der konstateres en præcis sammenhæng mellem kørselssituationen og udstødningsresultatet.  

 

Untersetzungsstufe

Reduktionsgear

Et ekstra reduktionsgear til gearkasser betegnes som offroad-indstilling. Det gør kørsel i vanskeligt terræn og på kraftige stigninger lettere. Denne funktion tilbyder sammen med firehjulstrækket 4MOTION i Touareg forudsætningen for at komme fremad i vanskeligt terræn.

I Touareg kan reduktionsgearet på 2,66:1 til kørsel i vanskeligt terræn tilkobles elektronisk via kontakten til indstilling af undervognen. Det giver mulighed for maksimal trækkraft ved lav hastighed. På den måde opnår Touareg en stigningsevne på op til 100 % (45°).

 

Motorschleppmomentregelung (MSR)

Regulering af motorbremsemoment (MSR)

Reguleringen af motorbremsemomentet, forkortet MSR, forhindrer blokering af drivhjulene ved hjælp af motorens bremsevirkning på glat vej. Dette sker, hvis føreren hurtigt slipper speederen eller hurtigt skifter til et lavere gear. Som følge af motorens bremsevirkning kan de trækkende hjul have tendens til at rutsje. De mister kortvarigt vejgrebet, og kørselssituationen bliver ustabil. MSR bevarer i disse situationer kørselsstabiliteten og forbedrer således sikkerheden.

Styreenheden til MSR modtager de nødvendige informationer fra hjulomdrejningssensorerne og fra motor- eller gearkassestyreenheden via databussen. Hvis styreenheden registrerer hjulspind på drivhjulene, sender MSR et signal til motorstyreenheden via databussen. Motorens omdrejningstal øges let, indtil de trækkende hjul igen drejer i henhold til bilens hastighed. Derved forbliver bilen styrbar, og kørselsstabiliteten bibeholdes. Reguleringen af motorbremsemomentet arbejder over det samlede hastighedsområde.

 

Regensensor

Regnsensor

Regnsensoren fra Volkswagen regulerer automatisk viskernes hastighed afhængigt af regnvejrets intensitet. Sensoren i bakspejlets fod består af flere infrarøde lysdioder og en centralt placeret fotodiode. Det lys, der udsendes fra lysdioderne, reflekteres af forruden hen på fotosensoren. Jo flere vanddråber, der er på forruden, jo mindre lys modtager sensoren. Disse informationer sendes videre til en elektronikstyring, som tilpasser viskernes viskefrekvens tilsvarende. Derudover kan sensorens følsomhed tilpasses individuelt via en kontakt.


Regnsensoren er udformet således, at hverken små skader, snavs eller forrudens aldring kan nedsætte dens funktion. Føreren kan koncentrere sig fuldstændigt om trafikken uden, at han skal efterregulere viskefrekvensen. Dette er i særlig grad en stor fordel ved pludseligt nedsat udsyn som fx ved overhaling af lastbiler på en våd kørebane.

Rekuperation

Rekuperation

Rekuperationen (genindvinding af bremseenergien) hjælper med at udnytte den energi, der alligevel bruges til kørslen, bedst muligt.

Den energi, der frigives ved opbremsning og i påløb, omdannes til elektrisk energi af generatoren ved hjælp af rekuperation. Strømmen gemmes i batteriet og er til rådighed i forbindelse med efterfølgende accelerationer. Det kan forsyne batteriets elektriske forbrugere og aflaste motoren, fordi generatoren ikke skal arbejde.

Takket være denne generatorstyring og batteriet, der på den måde altid er opladet optimalt, kan generatorens spænding – fx under acceleration eller når den ønskede hastighed holdes konstant – sænkes. Det kan endda forekomme, at generatoren afbrydes helt. Og det aflaster motoren og sænker dermed forbruget.

Til systemet hører foruden en egnet generator og et batteri også en intelligent batteristyring, som omfatter ekstra funktioner til overvågning af batteriets ladetilstand.

 

Reparaturfreundlichkeit

Reparationsvenlighed

Reparationsvenligheden er et vigtigt kriterium i konstruktionsstadiet hos Volkswagen. Det afgørende i den forbindelse er, hvilke dele der beskadiges ved hvilken ulykkestype, og med hvilket materialeforbrug disse beskadigelser kan repareres.

En høj grad af reparationsvenlighed har en positiv indflydelse på driftsomkostningerne i to henseender. For det første fordi priserne på delene og arbejdslønnen i afgørende grad påvirkes deraf ved reparationer. For det andet afhænger kategoriseringen hos forsikringsselskabet af den pågældende models reparationsvenlighed.

Wärmeschutzverglasung

Ruder, varmedæmpende

De varmedæmpende og infrarødt-reflekterende ruder skaber et mere behageligt klima i kabinen. De reducerer opvarmningen af kabinen ved høje udetemperaturer og understøtter passagerernes velbefindende. Derudover reduceres brændstofforbruget i forbindelse med tilslutning af et airconditionanlæg, da der skal bruges mindre energi til nedkøling til den ønskede temperatur. På den måde sænkes omkostningerne.

SCR-Katalysator

SCR-katalysator

SCR-katalysatoren (Selective Catalytic Reduction) omdanner udstødningskomponenterne kvælstofilte (NOx) selektivt til kvælstof (N2) og vand (H2O) uden at danne uønskede biprodukter. Omdannelsen sker ved hjælp af en syntetisk fremstillet, vandholdig carbamidopløsning, fx AdBlue® (ISO 22241-1/AUS 32), som opbevares i en ekstra tank. Afhængigt af bilmodellen skal kunden også selv påfylde drivmidlet AdBlue® mellem serviceintervallerne eller få det påfyldt på et autoriseret værksted. Doseringen følger udstødningsmassestrømmen; Motorstyringen i forbindelse med en NOx-sensor bag SCR-katalysatoren sørger for den præcise dosering.

 

Gurtkraftbegrenzer

Selekraftbegrænser

Selekraftbegrænseren reducerer selens kraftpåvirkning på bilens passagerer fra en bestemt grænse. Sammen med selestrammere og airbags reducerer den risikoen for kvæstelser i overkropsområdet for forsædepassagererne.

For at opnå dette deformeres en torsionsstang i seleoprulleren. Systemet frigiver nu selen ved et angivet kraftniveau. Den maksimale skulderselekraft reduceres således, at passagererne holdes blidere tilbage af sele og airbag. Men også uden ekstra airbag eller selestrammer (fx i bagest i bilen) reducerer denne kraftbegrænser passagerbelastningen.

 

Gurtstraffer

Selestrammer

Sikkerhedsselen skal fastholde passagererne så tidligt som muligt under en ulykke og derfor ligge stramt. Særligt som følge af tykt tøj er dette ikke altid tilfældet. Denne effekt kalder man løs sele.

Nutidens selestrammere indeholder en lille pyroteknisk opladning, der strammer selen ved udløsning. Derved undgås løs sele.

Selestrammere udløses elektrisk via airbaggens styreenhed og forspænder selen inden for brøkdele af et sekund. Da denne nu ligger tættere på kroppen, inddrages passagererne tidligere i bilens opbremsning, og belastningen af kroppen fordeler sig mere jævnt over hele tilbageholdelsesprocessen; Risikoen for kvæstelser falder.

 

Drehwinkelsensor

Sensor for rotationsmoment

Navigationssystemets sensor for rotationsmoment registrerer bilens retningsændringer mod højre eller venstre side. Kombineret med informationerne fra hjulomdrejningssensorerne om den tilbagelagte strækning udregner navigationssystemet kørselsforløbet og svingenes radius. Disse data er vigtige for den såkaldte komponentnavigation. Komponentnavigationen øger positionsbestemmelsens nøjagtighed og tillader beregning af strækningen for det tilfælde, at GPS-signalerne ikke kan modtages, fx ved kørsel under en tunnel.

 

Seitenaufprallschutz

Sidekollisionsbeskyttelse

På grund af det lille deformationsrum på bilens side og passagerernes umiddelbare nærhed til ulykkespartneren er forholdene ved en sidekollision vanskelige at sammenligne med forholdene ved en frontalkollision. I modsætning til det forreste eller det bageste område giver karrosseriet på dette sted næppe mulighed for at optage energien ved hjælp af materialernes udformning. For at passagerkabinen deformeres så målrettet som muligt i tilfælde af en kollision, skal dette område derfor udformes særligt stabilt, og de anvendte sikkerhedssystemer skal udvikles til at kunne bruges inden for få millisekunder.

Hos Volkswagen anvendes forskellige beskyttelsesmekanismer på bilens flanke, der vedvarende reducerer risikoen for kvæstelser:

 • Sidekollisionselementer øger dørenes stivhed og fordeler de energier, der opstår ved en sidekollision.
 • En stor døroverdækning med søjlerne øger beskyttelsen mod deformation. De kræfter, der opstår ved en kollision, kan således bedre udledes i undervognen og tagstøtterne.
 • Stabile A-, B- og C-stolper skaber en deformationsstabil passagerkabine.
 • Stabile tværgående afstivninger i bilens bund til sikring af den nødvendige overlevelsesplads
 • Optimalt afstemte sideairbags og hovedairbags udgør sikkerhedssystemet ved en sidekollision.

 

Seitenwindkompensation

Sidevindskompensation

Sidevindskompensationen giver den elektromekaniske servostyring (EPS) fra Volkswagen mere komfort og sikkerhed. Denne komfortmæssige faktor understøtter føreren ved kørsel i konstant sidevind eller på veje, der hælder til den ene side. Hvis styreenheden til EPS registrerer, at føreren konstant styrer kontra, indstilles servostyringen automatisk til dette og kompenserer for dette. At føreren ikke længere aktivt skal styre kontra, aflaster føreren og er en væsentlig komfortmæssig gevinst.

 

Sicherheitslenksäule

Sikkerhedsratstamme

Sikkerhedsratstammen indeholder elementer, der kan skubbes sammen som et teleskop i forbindelse med en kollision, og som således forhindrer, at styretøjet trænger ind i kabinen. Teleskopstænger og ekstra led sørger ved en kollision for, at ratbevægelsen frakobles i omfattende grad fra forpladens deformation. Således reduceres risikoen for kvæstelser hos føreren. Rattet og airbaggen bibeholder en defineret position foran føreren under en kollision, der ikke overskrider et bestemt omfang. En integreret forskydemekanisme med dæmpningsfunktion sænker belastningerne på bryst og hoved i det omfang, det er teknisk muligt.

 

Sicherheitsgurt

Sikkerhedssele

Det væsentlige system til beskyttelse af passagerer er trepunktsrulleselen.

Den har til opgave at fastgøre passagererne til sædet ved en ulykke, så de sammen med passagerkabinen bremses så jævnt som muligt og ikke udsættes for voldsomme, ukontrollerede kræfter.

Den automatiske oprulningsfunktion giver mulighed for nem placering af selen og giver den højeste grad af komfort til forskellige kropsstørrelser og siddepositioner. Selestrammeren kompenserer for løstsiddende seler ved at stramme selen ved en kollision, så den ligger tæt an mod kroppen. Selekraftbegrænseren reducerer den maksimale selekraft og reducerer dermed risikoen for kvæstelser i overkropsområdet på passagererne. Særligt for forsædepassagerer understøttes dens effekt af samspillet med selestrammere og airbags.

 

Rückhaltesystem

Sikkerhedssystem

Sikkerhedssystemernes opgave er at minimere risikoen for kvæstelser for passagererne i kabinen. Sikkerhedssystemet til frontale kollisioner består af korrekt placerede sikkerhedsseler med selestrammere og selekraftbegrænsere, airbags til fører og forsædepassager og evt. en knæairbag, sikkerhedsratstammen og korrekt indstillede sæder og hovedstøtter.

 

Schiebe-/Ausstell-Solardach

Skyde-/vippeglastag med solceller

Solcelleelementerne, der er integreret under glasset, producerer allerede ved begrænset sollys strøm og forsyner blæseren i bilen. Trods afbrudt tænding kan kabinen således forsynes med frisk luft, og temperaturniveauet i bilen sænkes med op til 50 procent. Bilens batteri belastes ikke. Denne køleydelse giver airconditionanlægget mulighed for hurtigere at sænke kabinetemperaturen til den ønskede temperatur ved mindre energiforbrug og mindre anvendelse af blæseren.

Dynaudio Soundsystem

Soundsystemet DYNAUDIO

Det avancerede Dynaudio Soundsystem består af førsteklasses højttalere med DSP-teknologi (Digital Signal Processor) og en digital flerkanalsforstærker. Højttalerne og deres monteringsposition er tilpasset præcis til bilens kabine. Resultatet er et bredt lydspektrum, som man hidtil kun har kendt fra high end-klassen.

Denne lydoplevelse opnås blandt andet ved hjælp af eksklusive tekstilbeklædte diskanthøjttalere og sofistikerede bashøjttalere. De skaber en naturlig opløsning af de højeste og laveste frekvenser samt en homogen lydfordeling i hele kabinen. Og også membranerne er af en særlig kvalitet: Ved hjælp af MSP (Magnesium Silikat Polymer), der er særlig let, formstabil og næsten ræsonansfri. Et kraftigt træk garanteres med specielle dobbelte magneter, der giver mulighed for den højeste grad af dynamik og belastning.

Sportsitze

Sportssæder

Volkswagens sportssæder øger sikkerheden og overbeviser med deres høje siddekomfort samt deres tiltalende udseende. De markante sidestykker giver en god støtte ved kørsel gennem sving og øger kontrollen over bilen i ekstreme kørselssituationer.

Stabilisator

Stabilisator

Stabilisatoren består af en som oftest U-formet rund stav med en diameter på 10 til 60 millimeter. Den midterste del af "U’et" er fastgjort på tværs af bilens opbygning, så den kan dreje i gummilejerne. De vinklede ender er forbundet med hjulophænget. Således virker de kræfter, der opstår i den ene side, udlignende på den side, der ligger overfor.

Stabilisatorer forbedrer retningsstabiliteten og dermed en bils køreegenskaber. Samtidig mindsker de karrosseriets tendens til krængning og reducerer sidelæns vippebevægelser. Den forbedrede retningsstabilitet gør kørsel gennem sving mere sikker og komfortabel.

Start-Stopp-System

Start-stop-system

Start-stop-systemet standser automatisk motoren, når bilen holder stille. Motoren er kun startet, når det virkelig er nødvendigt. Føreren kommer til et lyskryds, hvor der er rødt lys, og venter, indtil bilen er standset helt. Efterfølgende skifter føreren (som sædvanlig) til frigear og fjerner foden fra koblingen. Dermed standses motoren med det samme. I kørecomputeren vises anvisningen „Start-stop". Så snart lyskurven skifter til gult igen, træder føreren koblingspedalen ned, og motoren starter. Anvisningen „Start-stop" slukker.

 

 

Wegfahrsperre, elektronisch

Startspærre, elektronisk

Startspærren er en elektronisk tyverisikring. Den aktiveres, når tændingsnøglen er trukket ud, og forhindrer via motorstyreenheden, at bilen startes af uvedkommende. Systemet bruger en sende-/modtageenhed (transponder), der er integreret i tændingsnøglen. Den overfører en ny kode til bilens elektronik ved hver start. Kun hvis nøglen har en tilsvarende kode, ophæves spærringen. En ny krypteringsteknik sikrer systemet mod elektronisk kopierede nøgler.

Anvisning:
En 100 % sikring mod tyveri kan intet systemet garanterer. I enkelte tilfælde kan det også lykkes kriminelle at bryde den elektroniske startspærre.

 

Sprachbedienung

Stemmebetjening

Med stemmebetjeningen kan talrige funktioner som telefon, radio eller navigationssystem betjenes komfortabelt ved hjælp af stemmebetjening. Eksempel i navigationsfunktionen: Aktiver stemmebetjeningen ved at trykke på en knap på rattet, sig adressen, og ruten beregnes automatisk.

Hvis telefonen er tilsluttet til infotainmentsystemet, kan der søges efter det nævnte navn i telefonlisten ved hjælp af stemmebetjening, og det kan kaldes frem. 

Steigfähigkeit

Stigningsevne

Med en bils stigningsevne forstås en bils evne til at køre opad en stigning. Stigningsevnen måles enten i grader eller i procent. En 45°-stigning svarer til 100 %. Den afhænger af motorydelsen, trækprincippet, gearkasseudvekslingen, vægten, vægtfordelingen, bilens tyngdepunkt og vejgrebet.

 

 

Steckdose(n)

Stikdåser

12-volts-stikdåser i midterkonsollen, ved bagsædet og i bagagerummet giver mulighed for at tilslutte bærbare apparater. En 230-volts-stikdåse er også tilgængelig til mange modeller.

Überrollschutzsystem

Styrtbøjlesystem

Det aktive styrtbøjlesystem giver ekstra beskyttelse af passagererne, hvis bilen ruller rundt.

Styrtbøjlesystemet består af to separate kassetter, der er fastgjort bag bagsæderne via seks ledpunkter mellem den dobbelte bagagerumsbagvæg. Med den effektive profilkonstruktion og den gennemgående samling kan styrtbøjlen optage væsentligt højere kræfter end de allerede kendte systemer. Ligesom crashsensorerne registrerer risikoen for en mulig rulleulykke eller en kollision (front, bagende og side), aktiveres beskyttelsessystemet via airbagstyreenheden.

Et udløsersystem sørger for, at støtteprofilerne kører maksimalt 265 mm op i løbet af 0,25 sek. I dets slutposition fastgøres profilerne og sikrer alle fire sidepladser sammen med den ekstremt stive forruderamme. Hvis kalechen er lukket, kører styrtbøjlesystemet mod kalecheloftbeklædningen med fjederbelastning. Hvis bilen ikke ruller rundt, kan bøjlerne skubbes ind i kassetterne igen med hånden. På den måde undgås eventuelle reparationsomkostninger.

TDI

TDI

Hos Volkswagen er TDI et kendetegn for dieselbiler med direkte dieselindsprøjtning og turboladning. Stor trækkraft (drejningsmoment) og en meget høj effektivitet er kendetegnende for TDI-motorerne. I mange lande er TDI er registreret varemærke for Volkswagen AG.

Funktionsmåde:
En udstødningsturbolader forsyner motoren med frisk luft og sørger således for, at cylindrene påfyldes bedst muligt. Der sprøjtes med et meget højt tryk dieselolie direkte ind i disse via en dyse efter kompressionen. Den effektive motorindkapsling giver desuden mulighed for støjsvag drift.

 

Telefonschnittstelle "Business"

Telefoninterface Business

Telefoninterfacet Business opfylder selv høje krav til komfort. Den kan takket være Bluetooth rSAP-opkoblingen – og forudsat en egnet mobiltelefon – få direkte og trådløs adgang til SIM-kortet. Alternativt omfatter telefoninterfacet ”Business” en SIM-kortlæser, som giver trådløs komfort, hvis du ikke har en Bluetooth rSAP-kompatibel mobiltelefon. For at sikre den bedst mulige modtagelse bliver telefonen forbundet direkte med den udvendige antenne via bilens interne GSM-modul med UMTS. De integrerede Wi-Fi-funktioner er nogle af højdepunkterne ved Premium-telefonien. Wi-Fi-hotspottet byder eksempelvis på internetadgang for op til syv apparater.

 

Telefonschnittstelle "Comfort"

Telefoninterface "Comfort"

Telefoninterfacet Comfort byder på en lang række ekstra features, der gør håndfri telefoni endnu mere komfortabel. Opladningen er også ganske let: Telefonen skal bare lægges i det dertil beregnede opbevaringsrum og tilsluttes til det USB-interface, som befinder sig deri. Forbindelsen til den udvendige antenne giver en fremragende modtagelse. Systemet kan enten betjenes via kørecomputeren, multifunktionsrattet eller navigationssystemet.

 

TGI

TGI

TGI står for kombinationen af naturgasdrift som standard og den innovative TSI-teknologi, ved hvilken benzinen sprøjtes direkte ind i benzinmotorerne med turboladning.

De bi- og kvasimonovalente TGI-motorer kører både med naturgas og benzin. For at udnytte naturgassens fulde potentiale som brændstof modificeres motorerne ved hjælp af forskellige tiltag og tilpasses optimalt til naturgasdriften.

Böschungswinkel

Til- og frakørselsvinkel

Til- og frakørselsvinklen betegner overgangsvinklen fra et horisontalt niveau til stigningen.

Tiptronic

Tiptronic

Alle fordele og tekniske kendetegn for automatiske gearkasser er gældende for automatiske gearkasser med Tiptronic, der fås med fem eller seks trin.

Ved at placere gearvælgeren til den automatiske gearkasse i en ekstra gearkulisse (tiptronic-kulisse) kan der med Tiptronic skiftes gear manuelt. Gearene skiftes ved at trykke gearstangen fremad, opad og ved at trække nedad. Gearskift kan også delvist foretages via skiftekontakter på rattet.

Tiptronic tilbyder komforten fra en automatisk gearkasse og køreglæden og sportsligheden fra en manuel gearkasse. Det automatiske skift op gennem gearene sørger for sikkerhed under overhalinger ved, at omdrejningstalgrænsen nås. Den sportslige fører nyder godt af nedgearingen og motorbremsen inden et sving eller ved bjergkørsel.

Tire Mobility Set

Tire mobility set

Havarisættet (Tire Mobility Set) har til formål at tætne små huller (op til en diameter på 4 mm), særligt på dækslidbanen, og pumpe det reparerede dæk op igen.

Det indeholder følgende bestanddele:

 • Ventilkegle
 • Mærkat med hastighedsangivelsen „maks. 80 km/h“ eller „maks. 50 mph“
 • Påfyldningsslange med prop
 • Kompressor
 • Dækpåfyldningsslange
 • Dæktryksvisning
 • Luftaftapningsskrue
 • TIL- og FRA-kontakt
 • 12-volts-stik
 • Dækpåfyldningsflaske med tætningsmiddel
 • Reserve-ventilkegle
Torsendifferenzial

Torsendifferentiale

Torsendifferentialet er en del af firehjulstrækket 4MOTION. Det er et mekanisk, automatisk spærrende midterdifferentiale, der regulerer kraften mellem for- og bagaksel efter behov.

 

 

Verbundlenker-Hinterachse

Torsionsbagaksel

Torsionsbagakslen er fortsat den mest økonomiske konstruktion i forbindelse med medløbende bagaksler. To førende langsgående bærearme er forbundet med hinanden via en tværvange, der samtidig fungerer som stabilisator. Fordelene ved denne konstruktion er den gode sideføring ved kørsel i sving og et begrænset pladsbehov, der giver mulighed for en fordelagtig rumopdeling i bilens bagende.

 

Traffic Message Channel (TMC)

Traffic Message Channel (TMC)

TMC (Traffic Message Channel) leverer data om de aktuelle trafiksituationer. Navigationssystemet beregner på den baggrund en tilpasset guidning (dynamisk guidning). Overførslen af informationer foretages samlet i Tyskland. Nu fås TMC også allerede i store dele af Europa. Overførslen af data foretages digitalt og sproguafhængigt som en del af RDS. Visningen sker på det sprog, der tales i brugerens land.

 

 

Anhängerrangierassistent "Trailer Assist"

Trailer Assist

Manøvrering med anhænger kan sætte tålmodigheden på prøve, hvis man ikke er erfaren i disciplinen – for vogntoget reagerer ikke altid sådan, som man måske lige forventede, og til tider forekommer den retning, man er slået ind på, at være spejlvendt. Ratvinklen er afgørende for præcise bakmanøvrer: Anhængermanøvreringsassistenten Trailer Assist overtager styringen. Føreren skal blot sætte bilen i bakgear, trykke på knappen til parkeringshjælpen og angive den retning, anhængeren skal dreje i, ved hjælp af spejlindstillingskontakten. Bilen styrer nu automatisk. Føreren er dog fortsat ansvarlig for gearskift, acceleration og opbremsning.

Trapezlenker-Hinterachse

Trapezbagaksel

Hjullejehuset til trapezbagakslen udmærker sig ved en nedre, trapezformet bærearm, en øvre tværarm og en sporestang, der ligger bag trapezbærearmen. Fjederen er fastgjort pladsbesparende på trapezbærearmen. Støddæmperen er fastgjort på hjullejehuset. Denne konstruktion giver mulighed for fremragende køreegenskaber med særlig komfort.

 

Müdigkeitserkennung

Træthedsregistrering

Træthedsregistreringen anbefaler føreren en pause på baggrund af bestemte parametre. Uopmærksom og øget træthed kan nemlig i værste fald føre til, at bilen forlader vognbanen. Træthedsregistreringen registrerer derfor afvigelser fra den normale kørestil og understøtter føreren på lange køreture.

Derudover vurderer systemet kontinuerligt kørestilen fra en hastighed på 65 km/h og drager konklusioner om førerens kørselsdygtighed.

Forskellige signaler vurderes som fx måden at styre på. Ved registreret træthed anbefales føreren at holde en pause med et optisk og et akustisk signal. Træthedsregistreringen hjælper således føreren med at træffe den rigtige beslutning.

 

TSI

TSI

TSI står for turboladede benzinmotorer med direkte indsprøjtning fra Volkswagen. De innovative TSI-motorer kombinerer de positive egenskaber fra diesel- og benzinmotorer med direkte indsprøjtning for at opfylde de højeste krav og opnå maksimal køreglæde. Alle TSI-motorer udmærker sig ved et lavt forbrug, stor trækkraft og et højt drejningsmoment allerede ved lave omdrejningstal.

Diebstahlwarnanlage

Tyverialarm

Tyverialarmen med elektronisk startspærre giver optimal beskyttelse mod biltyveri. Akustiske og optiske advarsler tiltrækker opmærksomhed fra fodgængere og afskrækker tyve. Hvis bilen åbnes uberettiget, udløser kontakter ved døre, motorhjelm og bagklap eller ultralydsbevægelsesmeldinger en akustisk alarm. Ultralydssystemet registrerer også, hvis nogen prøver at få adgang til bilen via en smadret rude.

Den nye generation af tyverialarmer omfatter et backuphorn, der fungerer uafhængigt af batterispændingen, og en tidsstyret alarm ved uautoriseret døråbning. Når bilen låses, aktiveres tyverialarmen, og åbning af bilens døre afbryder den. Afhængigt af modellen har Volkswagens biler også hældningssensorer som dele af tyverialarmen. De registrerer ændringer i bilens position (tyveri i form af transport) og udsender en alarm. Tyverialarmen advarer først med en 30 sekunders alarm i form af dyt. Derefter følger konstant havariblink.

Querbeschleunigungssensor

Tværaccelerationssensor

For at finde den faktiske kørselstilstand anvender det elektroniske stabilitetsprogram en accelerationssensor til måling af den tværacceleration, der påvirker bilen. Tværaccelerationen påvirker en bil på tværs af kørselsretningen. Når bilen kører igennem et sving, kan den fx mærkes som centrifugalkraft mod det yderste af svinget. Tværaccelerationssensoren er sammen med rotationssensoren placeret i et fælles hus (duosensor).