2.17.94.1, 2019-07-05 00:05:51

K-O

Alt Om Teknologi

Hvad er CNG? Hvad bruger man Friløbsfunktionen til? Hvad er forskellen på Easy Entry og Easy Open? Leksikonet er lavet til at hjælpe dig med at forstå alt det tekniske og evt. svare på de spørgsmål du måtte have vedr. din bil.

Innenraumüberwachung

Kabineovervågning

Den nye generation af tyverialarmer omfatter et signalhorn, der fungerer uafhængigt af batterispændingen, og en tidsstyret alarm ved uautoriseret døråbning. Tyverialarmen med ultralyds-kabineovervågning sikrer døre, bagagerum, motorrum og kabine mod uberettiget brug. Ultralydssystemet bemærker også, hvis personer vil ind i bilen ad en smadret rude. Kabineovervågningen kan afbrydes, hvis fx dyr skal opholde sig kortvarigt i bilen. Når bilen låses, aktiveres tyverialarmen, og åbning af bilens døre afbryder den.

Afhængigt af modellen har Volkswagens biler også hældningssensorer som dele af tyverialarmen. De registrerer ændringer i bilens position (tyveri i form af transport) og udsender desuden en alarm. Generelt set advarer tyverialarmen først med en 30 sekunders alarm i form af dyt. Derefter følger konstant havariblink.

Karosseriequalität

Karrosserikvalitet

Næsten usynlige fuger (så små spaltemål som muligt) er tegn på omhyggelig forarbejdning og karrosserikvalitet. De vigtigste kvalitetstegn på karrosseriet er dog usynlige: Dertil hører karrosseriets stivhed og karrosseriets passive sikkerhed ("kollisionssikker" kabine). Med til god kvalitet hører desuden en solid korrosionsbeskyttelse.

 

Karosserieverzinkung

Karrosserigalvanisering

Den sikreste metode til beskyttelse af stålplader mod korrosion er galvanisering. Under galvaniseringen danner zinken ingen løse lag på pladen men bliver til en stabil forbindelse, der også er bestandig over for beskadigelser på overfladen. Med galvaniseringen med en meget lille tykkelse på mindre end 20 mikrometer behandles først og fremmest finere flader. Den egner sig primært til karrosseriets synlige overflader.

Galvaniseringen garanterer optimal beskyttelse mod korrosion og sikrer den strukturelle stivhed i hele levetiden. Bilens længere levetid bidrager til bæredygtigt hensyn til ressourcerne.

Karosseriesteifigkeit

Karrosseristivhed

Karrosseriets stivhed er en af nøglerne til en bils sikkerhed, komfort og holdbarhed. Jo mindre en bil ”vrides” på ujævne kørebaner eller i sving under høj fart, desto højere er dens torsionsstivhed, og desto mere sikre er dens køreegenskaber.

Stivheden falder forskelligt ud ved forskellige karrosseriformer. Generelt set kan strukturen i en åben bil ikke opnå samme stivhed som et lukket karrosseri.

Karrosseristrukturens statiske stivhed er både et væsentligt, teknisk parameter og en relevant størrelse i relation til den subjektive fornemmelse af sikkerhed og kørekomfort. Den dynamiske stivhed er en væsentlig forudsætning for fremragende køredynamik, god vibrationskomfort og afbalanceret akustik.

 

Katalysator

Katalysator

I daglig tale kaldes det komplette system til katalytisk udstødningsrensning i biler en "katalysator". Det indeholder et effektivt, kemisk katalysatorstof (mest ædelmetaller som platin og rhodium), keramisk eller metallisk bæremateriale, et hus og afhængig af konstruktionen forskellige reguleringsenheder til processtyring. Afhængig af konstruktionen oxiderer katalysatoren kulilte til kuldioxid, kulbrinte til kuldioxid og vand og/eller reducerer kvælstofilte til kvælstof- og iltgas. Effektive katalysatorer reducerer de skadelige stoffer i udstødningen med op til 90 procent.

I biler anvendes 3-vejs-katalysatorer (benzinmotorer), oxyderingskatalysatorer, NOx-katalysatorer og SCR-systemer (dieselmotorer) – afhængigt af motoren med op til to hoved- og fire forkatalysatorer. For at kunne udføre sit arbejde effektivt har 3-vejs-katalysatoren brug for en bestemt arbejdstemperatur. Derfor anvendes forkatalysatorer i nærheden af motoren, der allerede reducerer belastende emissioner i motorens opvarmningsfase.

Den til omdannelsen optimale sammensætning af blandingen af benzin og luft regulerer lambdasonden i samspil med motorstyreenheden.

 

Keyless Access

Keyless Access

Keyless Access og/eller Kessy (Keyless-Entry-Start-and-Exit-System) er Volkswagens automatiske låse- og startsystem. Det tilbyder føreren den højeste grad af komfort, da han bare skal have nøglen med sig, han behøver ikke at tage den op ad lommen.

De vigtigste komponenter i nøglefri adgang til bilen er id-sensoren i bilnøglen, den elektroniske tændingslås, startknappen, styreenheden, den elektriske lås til ratstammen samt antenner og sensorer i dørhåndtagene.

Nøglen identificeres via sensorer i dørhåndtagene og en radiosender i nøglehuset, så snart føreren befinder sig inden for ca. 1,50 meters afstand fra bilen. Ved at tage i dørhåndtaget (eller bagklappen) låses bilen automatisk op. Også frigørelsen af styretøjet og tændingen, der er påkrævet før kørsel, kan foretages rent elektronisk og uden at sætte nøglen i tændingslåsen. Hvis føreren tager nøglen med sig ind i kabinen, kan motoren startes ved at trykke starterknappen ned. Bilnøglen kan dog også anvendes som en almindelig nøgle til betjening af centrallåsen. Når bilen forlades, er det tilstrækkeligt at trykke på den lille låseknap på dørhåndtagene for at låse bilen.

Afhængigt af modellen tilbyder låse- og startsystemet KESSY endnu mere komfort til sedanmodeller: med den berøringsfri åbning af bagklappen Easy Open.

 

Nockenwellen-Verstellung

Knastakselforstilling

Det er knastakslens opgave at aktivere ventilerne på rette tidspunkt og i den korrekte rækkefølge og dermed styre hastighedsændringerne. Knastakselforstillingen tilpasser ventilernes åbningstider optimalt til alle driftsbetingelser.

Derved opnås ideel hastighedsændring ved forskellige omdrejningstal og motorbelastninger. Brændstofforbruget og skadestofemissionen reduceres, mens drejningsmomentet og kørekomforten øges. I forbindelse med motorer med to overliggende knastaksler kan størrelsen på og placeringen af ventiloverlap påvirkes, og som resultat deraf kan køreegenskaberne forbedres ved dellast- og fuldlastfunktion.

Med den kontinuerlige knastakselforstilling kan forstillingen betjenes trinløst inden for bestemte grænser.

Komfort-Bremsassistent (HBA)

Komfortbremseassistent (HBA)

Volkswagens komfortbremseassistent understøtter føreren ved en nød- eller panikopbremsning. Den hydrauliske bremseassistent (HBA) registrerer ved hjælp af den hastighed, som bremsepedalen trædes ned med, om føreren ønsker en fuld opbremsning, og øger bremsetrykket automatisk indtil ABS-reguleringsområdet, så længe føreren træder bremsepedalen ned. Hvis føreren slækker trykket på bremsepedalen, formindsker systemet bremsetrykket til den foreskrevne værdi igen.

Med komfortbremseassistenten kan bremselængden reduceres kraftigt. Systemet arbejder stort set uden, at føreren kan mærke det.

 

Komfortöffnung/-schließung

Komfortåbning/-lukning

Når bilen låses eller låses op, kan alle elruder (og i nogle modeller også det elektriske skydetag) åbnes eller lukkes samtidig. Hertil skal kun fjernbetjeningens åbne- eller lukkeknap holde permanent inde. Når der slippes, standser åbne- eller lukkeforløbet straks. Det samme gælder ved betjening med nøgle i låsen.

 

Gegenlenkunterstützung

Kontrastyringsfunktion

Kontrastyringsfunktionen er en sikkerhedsfunktion, der realiserer den elektromekaniske servostyring:

Den gør i kritiske situationer føreren opmærksom på, i hvilken retning han bør dreje for at stabilisere bilen. Med denne funktion drejer bilen naturligvis ikke selv, men den gør det lettere at styre i den rigtige retning end i den forkerte.

 

Korrosionsschutz

Korrosionsbeskyttelse

En omfattende korrosionsbeskyttelse af alle relevante områder af bilen hører i dag til standarden hos Volkswagen. Ud over galvanisering beskyttes karrosseriets hulrum med skylning med varm voks, og karrosseriets sømme og bilens undervogn forsegles ligeledes. Hjulkasseindsatser i kunststof, førsteklasses grunding og moderne lak beskytter mod stenslag.

Korrosionsbeskyttelsen skaber en konstant strukturel stivhed i hele bilens levetid, og den længere levetid skåner ressourcerne.

Kurvenfahrlicht

Kurvelys

Det dynamiske kurvelys er et bixenondrejesystem, der drejer i henhold til rattets drejning, som Volkswagen tilbyder i kombination med det statiske drejelys. Derved oplyses svingene bedre. Systemet skaber med en markant optimeret belysning med op til 90 % øget sikkerhed og en reduceret risiko for ulykker i sving. Svingets forløb samt personer, dyr eller forhindringer bag svinget bliver synlige for føreren væsentligt tidligere. I kritiske situationer vinder føreren således værdifuld reaktionstid.

Fra en hastighed på 10 km/h følger det dynamiske kurvelys svingenes forløb med en drejevinkel på 15°. Forlygterne lyser så at sige ind i svinget. Derved drejer xenonmodulet inderst i svinget med op til 15° i den inderste side af svinget, og modulet yderst i svinget drejer med op til 7,5° i den yderste side af svinget. Med disse vinkelbegrænsninger undgås det effektivt at blænde modkørende trafikanter.

 

Quasi-monovalenter Antrieb

Kvasimonovalent drift

Kvasimonovalente koncepter arbejder i primær transmission med naturgas, og de har desuden en benzintank som reserve med en volumen på maksimalt 15 l. Kun ved udetemperaturer under minus ti grader og umiddelbart efter en CNG-tankning er det nødvendigt at starte med benzin. Skiftet til gasdrift sker efter kort tid, så snart betingelserne for fejlfri naturgasdrift er opfyldt.Stauassistent

Køassistent

Køassistenten gør brug af velkendte funktioner som eksempelvis den automatiske afstandsregulering ACC og vognbaneassistenten ”Lane Assist” til at muliggøre en komfortabel kolonnekørsel, når der er kø. Ved tæt trafik med en hastighed på 0 – 60 km/h reagerer systemet på andre biler og overtager styringen, speederen og bremserne inden for systemets grænser og under førerens konstante kontrol. Ved køkørsel standser bilen endda og kører videre igen inden for en bestemt tidsperiode. Til forskel fra en ren afstandsregulering (ACC) anvender køassistenten et kamera bag forruden, der registrerer vognbanelinjerne. Derved holdes bilen i sin vognbane. Køassistenten aflaster dig ved køkørsel og kan derved hjælpe med til at undgå de typiske ulykker, der sker i forbindelse med køkørsel.

Bordcomputer

Kørecomputer

Kørecomputeren informerer kontinuerligt føreren om en visning i instrumentpanelet om det aktuelle eller det gennemsnitlige brændstofforbrug. På baggrund af disse informationer beregner kørecomputeren også den resterende rækkevidde med den aktuelle tankpåfyldning. Med disse angivelser modtager føreren vigtig vejledning i relation til en effektiv og brændstofbesparende kørestil. Ekstra angivelser om den gennemsnitlige hastighed eller den samlede køretid kan ligeledes kaldes frem.

Multifunktionsanzeige (MFA)

Kørecomputer (MFA)

Kørecomputeren direkte i førerens synsfelt er en kompakt informationsenhed, der giver komfort og sikkerhed. Vigtige informationer om bilen registreres med et enkelt blik, så føreren kan dedikere sin opmærksomhed til trafikken.

Fahrdynamikpaket mit adaptiven Wankausgleich

Køredynamikpakke med adaptiv krængningsstabilisering

Køredynamikpakken med adaptiv krængningsstabilisering er en ekstra funktion til luftaffjedringen. Den reducerer karrosseriets hældning ved hjælp af en sportslig afstemning af undervognen under hurtige hastigheder i sving og øger dermed køreglæden. Luftaffjedringen regulerer i den forbindelse hver enkelt støddæmper separat og forbedrer således vejgrebet og sørger for øget adræthed og mere sikkerhed.

Dauerfahrlicht

Kørelys

Ekstra lys reducerer risikoen for en ulykke ved dagslys.

Kørelys:
Nærlys, der er tændt om dagen

Dagskørelys:
Separat integreret lampe i forlygte

Funktionerne aktiveres automatisk, når motoren startes.

Fahrprofilauswahl

Køreprofilvalg

Køreprofilvalget giver mulighed for inden for visse rammer at foretage individuelle indstillinger, der har direkte indflydelse på bilen. På den måde tilpasses styretøjet, motorens datalinje og gearkassestyringen afhængigt af den valgte profil for en personlig kørestil.

Der kan vælges mellem fem forskellige funktioner: Eco (økonomisk), Sport (sportslig), Normal, Comfort og Individual (individuelt kombineret).

Ladeluftkühlung

Ladeluftkøling

Ladeluftkølingen reducerer motorens termiske belastning. I forbindelse med udstødningsturboladeren stiger temperaturen i laderen på grund af kompressionen af frisk luft. Da den opvarmede luft fylder mere end kold luft, fyldes cylinderen som følge deraf med mindre luft end den mængde, der svarer til ladetrykket, og i forbindelse med benzinmotorer øges tendensen til bankelyde. Derfor køles den komprimerede luft ved hjælp af motorens kølevæske eller udeluften. Derudover reducerer ladeluftkølingen NOx-emissionerne og brændstofforbruget.

Lambdasonde

Lambdasonde

Lambda betegner forholdet mellem luft og brændstof i forbrændingsmotoren (støkiometrisk forhold). Det kemisk optimale forhold er lambda=1, når der går 14,7 kg luft til 1 kg brændstof (til benzin).

Lambdasonden er som sensor i stand til at måle dette forhold. Den er ansvarlig for den korrekte drift af en katalysator.

Sonden sidder i udstødningssystemet foran katalysatoren og måler udstødningssammensætningen via iltrestmængden. På basis af denne værdi regulerer motorstyringen sammensætningen af blandingen til indsprøjtningssystemet.

 

Leaving home-Funktion

Leaving home-funktion

Nærlyset, områdelyset i sidespejlhusene, baglygterne og nummerpladelyset tændes, når føreren låser dørene op med fjernbetjeningen (leaving home). Nå det er mørkt, kan bilens udvendige lys dermed blive anvendt til at oplyse vejen hen til bilen.

 

LED-Technik

LED-teknik

LED (Light Emitting Diode) er en lysudledende halvleder. Fordelene ved LED-teknologien frem for almindelige pærer ligger i dens lave energiforbrug, kortere reaktionstid, mindre pladsbehov samt en længere levetid.

Hos Volkswagen anvendes lysdioder blandt andet i baglygterne, som dagskørelys samt som blinklys i sidespejlhusene. Den store driftsikkerhed og levetiden for lysdioder øger sikkerheden på grund af en lavere risiko for, at lyset svigter i baglygter og stoplys.

Luftfederung (CDC)

Luftaffjedring (CDC)

Luftaffjedringen, forkortet CDC (Continous Damping Control), tilbyder en særdeles høj kørekomfort. I stedet for almindelige stålfjedre indeholder den gummimanchetter fyldt med trykluft. Systemet kan tilpasse karrosseriets højde ved at regulere luftmængden i affjedringssystemet. Volkswagen tilbyder en luftaffjedring med kontinuerlig tilpasning af støddæmpere. På grund af den automatiske niveauregulering holdes karrosseriet på et konstant niveau uafhængigt af læsseniveauet. Nikkebevægelser ved opbremsning eller acceleration udlignes. Luftaffjedrings- og støddæmpersystemet forbedrer køre- og affjedringskomforten markant.

Luftgütesensor

Luftsensor

Luftsensoren er hos Volkswagen en del af det automatiske airconditionanlæg "Climatronic". Dens opgave er at konstatere skadelige stoffer i luften udefra, der forekommer i form af oxyderbare eller reducerbare gasser. Oxyderbare gasser er fx kulilte (CO), kulbrinte (dampe fra benzol eller benzin) eller andre ufuldstændigt forbrændte dele af brændstoffer. Reducerbare gasser er kvælstofilte (NOx).

Ved dårlig luft fx ved køkørsel eller ved kørsel gennem en tunnel aktiveres recirkulationsfunktionen i "Climatronic" og således undgås det, at belastet luft forringer luften i kabinen.

 

Lendenwirbelstütze

Lændestøtte

Lændestøtten sørger for, at den optimale siddeposition bibeholdes. Først og fremmest på lange køreture kan muskulaturen falde sammen på grund af træthed. Dette modvirker lændestøtten, idet den får rygsøjlen til at slappe af og på den måde forebygger problemer som følge af forkert holdning, kramper eller allerede eksisterende rygproblemer.

 

Massagefunktion (Sitze)

Massagefunktion (sæder)

Luksuriøs komfort og afslapning tilbydes af sæder af klimaregulering og massagefunktion.

Klimaregulering:
Opvarmningen og/eller nedkølingen med ventilation af sædehynder og ryglæn skaber en høj grad af velbehag og forhindrer en anspændt holdning. Vintertøj i bilen, der begrænser bevægelsesfriheden, kan undværes takket være sædevarmen. Derved sidder sikkerhedsselerne bedre og kan således yde en bedre beskyttelse. Dermed sikres en bedre effekt af sikkerhedssystemet.

Massagefunktion:
Massagefunktionen aflaster rygsøjlen og ryggens muskulatur og kan yde et positivt bidrag til, at føreren føler sig veltilpas.

 

McPherson-Federbein

McPherson-fjederben

Med McPherson-fjederben forstås en bestemt form for separat hjulophæng på en bils foraksel. McPherson-fjederbenet overtager forbindelsen mellem hjullejehuset og karrosseriet. Fjederbenet har følgende funktioner: affjedring af bilen, begrænsning af ind- og udfjedringsvandring (træk- og trykanslag), svingningsdæmpning, holder til tårnleje til tilslutning til karrosseri og overførsel af styrebevægelse. Anvendelsen af lettere materialer og højstyrkematerialer reducerer den uaffjedrede vægt, hvilket er en fordel for køreegenskaberne og komforten. Fordelene ved dette system er for det første en pladsbesparende og vægtoptimeret konstruktion og for det andet de store fjederveje.

McPherson-Achse

McPherson-ophæng

Med dette hjulophæng foretages hjulføringen ved hjælp af en tværarm under hjulets midte (som oftest triangelarme), et fjederben og en sporestang. Tværarmenes forbindelse til hjælperammen oprettes via to gummimetallejer. Med placeringen af de to gummilejer mod hjulets midte og en tilsvarende placering af kendetegn opnås optimal adræthed, kørselssikkerhed og komfort uden gensidig påvirkning.

I praksis gør denne akselkonstruktion sig bemærket ved høj kørekomfort og god kørselssikkerhed. Fordelene ved McPherson-ophænget er lav uaffjedret vægt, en stor støttebasis, få kræfter og mindre pladsbehov. Konstruktionen, der er opkaldt efter dens opfinder, er blevet videreudviklet over årtier og er i dag standardkonstruktion i mange biler op til mellemklassen.

 

Memory-Funktion

Memoryfunktion

Sæder med memoryfunktion giver mulighed for at gemme individuelle sædeindstillinger til forskellige personer og fremkalde dem igen ved at trykke på en knap. Indstillingerne til førersædet og sidespejlene kan gemmes i en bilnøgle.

Zentraldifferenzial

Midterdifferentiale

For at udligne de forskellige hastigheder, som opstår på grund af forskellige kurveradier, eller de forskellige hastigheder mellem for- og bagakslen ved kørsel i terræn, fås der til firehjulstræk (4MOTION, 4XMOTION) en fordelergearkasse med differentialefunktion. Den forhindrer forspændinger i drivlinjen og fordeler trækkræfterne. Dermed får de hjul, der har bedst vejgreb, overført mere kraft.

Midterdifferentialet med lamelkobling opfylder denne funktion i 4XMOTION-firehjulstræk.

Ved forskellige krav anvendes forskellige konstruktioner i forbindelse med 4MOTION:

  • Firehjulskobling eller
  • Torsendifferentiale

 

Mobilitetsdæk

Mobilitätsreifen

Mobilitetsdæk (AirStop®-dæk) har et polymerindlæg på indersiden af slidbanen, som modvirker indtrægen af fremmedlegemer med en diameter under 5 millimeter. Hvis der opstår en beskadigelse på slidbanen, omsluttes hullet øjeblikkeligt af den viskose tætningsmasse, når fremmedlegemet er fjernet, og et dæktrykstab undgås. Derved minimeres en statistiske risiko for en punktering. Derudover reduceres bilens egenvægt, når reservehjulet bortfalder, og bagagerumsvolumenen stiger.

 

Motorstyring

Motormanagement

Motorstyringens primære opgave er koordineringen af alle parametre med henblik på at sikre en så økonomisk motordrift som muligt med få emissioner.

Reguleringen af motorstyringen foretages under hensyntagen til omdrejningstal, motortemperatur, brændstoftyper (registreres af en bankesensor) og speederposition. I styreenheden behandles alle indgående informationer og på den baggrund findes styresignalerne til de enkelte komponentgrupper. For at kunne behandle de mange forskellige data er 16- eller 32-bit-processorer nødvendige.

Afhængig af motorens type styres fx tændingstidspunkt, indsprøjtningsmængde, indsprøjtningsvarighed, udstødningstilbageføring, gasspjældsregulering, position for variabel indsugningsmanifold, variabel turbinegeometri (ved udstødningsturbolader) og knastakselforstilling. Ved afvigelser fra den normale drift gemmes tilsvarende informationer i fejllageret, så disse kan behandles ved næste service.

 

Multikollisionsbremse

Multikollisionsbremse

Knap en fjerdedel af alle ulykker med personskader er multikollisioner. Multikollisionsbremsen fra Volkswagen kan hjælpe med at undgå følgekollisioner eller med at reducere følgerne af dem.

Efter en kollision og inden for rammerne af de systemmæssige grænser indleder multikollisionsbremsen automatisk en nedbremsning, inden føreren kan nå at reagere. Derved kan ulykkens følger reduceres, og følgekollisioner kan optimalt set undgås.

Føreren kan til enhver tid overtage kontrollen over bilen igen.

Multimediabuchse AUX-IN

Multimediestikdåse AUX-IN

Ved hjælp af multimediestikdåsen AUX-IN kan du tilslutte en audiokilde til radioen og radio-navigations-systemet. Betjeningen foretages via det det tilsluttede apparat, mens lydstyrken reguleres via radioen eller radio-navigations-systemet.

AUX-IN kan kun bestilles i forbindelse med bestemte radioer og radio-navigations-systemer.

 

Multimediabuchse MEDIA-IN

Multimediastikdåse MEDIA-IN

Multimediestikdåsen MEDIA-IN er et interface til mp3-afspillere med USB-certificering, Apple iPods fra 4. generation og eksterne lagringsmedier. Interfacet giver mulighed for at afspille audiofiler direkte fra bærbare lagringsmedier via de fast integrerede infotainmentsystemer. Betjeningen foretages via radioen eller navigationssystemet. Der vises mapper, playlister og numre, og disse kan vælges ved hjælp af berøringsskærmen.

MEDIA-IN kan kun bestilles i forbindelse med bestemte radioer og radio-navigations-systemer.

 

Multipoint Injection (MPI)

Multipoint Injection (MPI)

I forbindelse med manifoldindsprøjtning foretages blandingen i indsugningsmanifolden foran indsugningsventilen. Multipoint Injection (MPI) er betegnelsen for et indsprøjtningssystem med en indsprøjtningsventil pr. cylinder.

 

Erdgas

Naturgas

Det tilgængelige brændstof med betegnelsen CNG (Compressed Natural Gas) er baseret på naturgas. Der tilbydes to kvaliteter i Tyskland:

  • H-gas: High calorific gas = højere energiindhold
  • L-gas: Low calorific gas = lavere energiindhold

På grund af H-gassens højere brændværdi kan der opnås lige så lange rækkevidder som med den samme mængde L-gas. Frem til 2029 omstilles størstedelen af „L-gasområderne“, der primært ligger i Nord- og Vesttyskland, også til H-gas.

Forskel på naturgas (CNG) og autogas (LPG)
Naturgas består primært af metan, der er en naturgas og den kulbrinteforbindelse med mindst kulstof. Den er lettere end luft, siver opad og fordamper tilsvarende. I Tyskland må biler med naturgasdrift derfor i princippet køre i alle parkeringskældre i henhold til lovgivningen om parkeringskældre i den pågældende delstat.

Energiindholdet i 1 kg naturgas (H-gas: 14 kWh/kg) svarer til ca. 1,5 l benzin eller 1,3 l diesel. Naturgas har næsten den dobbelte brændværdi i forhold til flydende gas (7 kWh/l).

Til forskel fra naturgas (CNG) er autogas (LPG) et biprodukt fra råolie- og naturgasproduktionen og er tungere end luft. Der er derfor risiko for, at gassen samler sig på jorden eller i fordybninger. Parkering af biler med flydende gas i parkeringskældre er af den årsag som regel ikke tilladt.

 

Erdgas-Fahrzeuge

Naturgasbiler


Under betegnelsen TGI (og eco up!) tilbyder Volkswagen biler med naturgasdrift.

Alle motorer er optimeret til drift med naturgas. Det sænker forbruget og har en positiv indflydelse på emissionsværdierne. Naturgastankene er integreret som pladsbesparende løsning under bilens bund og begrænser derfor kun fleksibiliteten og kabine-/bagagerumspladsen en smule.

 

Navigationssystem

Navigationssystem

Et navigationssystem betegner et elektronisk apparat, som er nyttigt til at nå et defineret mål. Det giver føreren den optimale guidning til den ønskede destination både akustisk via en meddelelse og optisk via et display. Systemet består af de væsentligste elementer: GPS-antenne, navigationscomputer og display. Ved hjælp af Global Positioning System (GPS) kan navigationssystemet fastlægge bilens lokation præcist inden for få meter.

Den konstante opdatering af GPS-dataene og sammenligningen med hjulomdrejningssensorerne i antiblokeringssystemet gør det muligt for computeren at beregne den valgte rute. Som basisinformation fungerer det komplette vejnet som digitaliseret kort. Disse informationer er gemt på et medium (cd-rom, dvd eller harddisk).

Efter indtastning af en destination beregner den integrerede navigationscomputer den hurtigste eller korteste rute og sammenligner under kørslen det beregnede ruteforløb og bilens aktuelle position ved aktiv guidning. Hvis disse afviger fra hinanden – fx fordi føreren har besluttet sig for en anden rute på grund af kø eller ved en fejl – beregnes en tilpasset rute.

Med Traffic Message Channel (TMC) er en dynamisk guidning mulig, med hvilken navigationssystemet automatisk registrerer forhindringer i trafikken og tilbyder en alternativ rute.

Den nyeste generation af radionavigationssystemer imponerer med nem betjening og multifunktionalitet.

 

Bergabfahrassistent

Nedkørselsassistent

Med nedkørselsassistenten sørger motorstyringen for sikker og kontrolleret nedkørsel ved kørsel i terræn ved hjælp af nedregulering af motorens omdrejningstal og om nødvendigt med bremseindgreb. Med nedkørselsassistenten kan ekstreme nedkørsler håndteres enkelt og sikkert. Uden førerens indgriben holdes bilens hastighed konstant lav, og føreren aflastes.

 

NEFZ

NEFZ

Forkortelsen NEFZ (på engelsk: NEDC) står for „Neuer Europäischer Fahrzyklus“ og er betegnelsen for en prøvestandsmåling, der er blevet anvendt i hele Europa siden 1992 til registrering af bilers udstødningsemissioner og brændstofforbrug. NEFZ gælder for alle personbiler og lette varebiler.

Testmetoden NEFZ blev i september 2017 erstattet af WLTP-metoden.

NEFZ-kørselscyklus
I en kørselscyklus kører en bil under fastlagte betingelser for at fastlægge dens brændstofforbrug og CO2-emissioner. De målte udstødningsværdier udgør en del af producentens angivelser til godkendelse og salg af biler. Betingelser som fx starttemperatur, hastighed, nyttelast og udstødningsmålingens begyndelse er foreskrevet for en kørselscyklus.

Den normerede kørselscyklus NEFZ køres på en rulleprøvestand med koldstart og varer ca. 20 min. En kørselscyklus er sammensat af 13 min. simuleret bykørsel og 7 min. simuleret kørsel på større veje (maks. 120 km/h). Kontrolrummet skal have en temperatur på mellem 20 og 30 grader celsius ved testens start. Med til NEFZ hører en modstandsmåling, der måler rulle- og luftmodstanden samt friktionstab. Disse værdier inddrages i beregningen af slutresultaterne.

I forbindelse med testen opfanges og analyseres bilens emissioner. Ud fra den målte kuldioxidudledning kan brændstofforbruget beregnes præcist. Til en acceleration fra 0 til 50 km/h er der 26 sekunder til rådighed i forbindelse med kørselscyklussen. Skiftepunkterne for hver enkelt bil er foreskrevet afhængigt af denne tid.

 

Niveauregulierung

Niveauregulering

I forbindelse med niveaureguleringen holder luftaffjedringen bilen på et konstant niveau på to aksler uafhængigt af læsseniveauet. I den forbindelse registrerer fire højdesensorer hele tiden afstanden mellem aksler og karrosseri. Forskelle i forhold til den foreskrevne afstand skal straks udlignes.

Til konventionel affjedring og luftaffjedring anvendes forskellige systemer til frembringelse af udligningen. Den automatiske niveauregulering bidrager til øget kørekomfort, idet den forhindrer, at bilens bageste del sænkes ved pålæsning. Derudover bliver kørsel med anhænger lettere.

 

NOx Speicherkatalysator

NOx-katalysator

I forbindelse med NOx-katalysatorer lagres kvælstofilte kontinuerligt på en overflade, der overvejende består af en bariumforbindelse.

Hvis katalysatoren har nået maksimal belastning, regenereres den. Derved fjernes den lagrede kvælstofilte fra strukturen og konverteres til komponenterne kvælstof (N2) og kuldioxid (CO2). Fjernelsen af NOx og konverteringen forløber separat. For at starte regenereringen indstilles luftmangel (λ < 1). Komponenterne kulilte (CO) og kulbrinte (HC), der findes i udstødningen, fungerer som reduktionsstoffer.

 

NOx Abgasnachbehandlung

NOx-udstødningsefterbehandling

I forbindelse med NOx-udstødningsefterbehandling rengøres forbrændingsgasserne katalytisk eller kemisk, når de har forladt forbrændingskammeret. Afhængigt af udstødningsnormen, bilens egenvægt og motortype anvendes i den forbindelse en NOx-katalysator (NSK) (engelsk: NOx Storage Catalyst (NSC)) eller en SCR-katalysator (Selective Catalytic Reduction).

På grund af de aktuelle NOx-grænseværdier for dieselmotorer fra udstødningsnormen EU6 er en NOx-reducerende udstødningsefterbehandling nødvendig i næsten alle biler.

 

Offroad-Modus

Offroad-indstilling

Et ekstra reduktionsgear til gearkasser betegnes som offroad-indstilling. Det gør kørsel i vanskeligt terræn og på kraftige stigninger lettere. Denne funktion tilbyder sammen med firehjulstrækket 4MOTION i Touareg forudsætningen for at komme fremad i vanskeligt terræn.

I Touareg kan reduktionsgearet på 2,66:1 til kørsel i vanskeligt terræn fx tilkobles elektronisk via kontakten til indstilling af undervognen. Det giver mulighed for maksimal trækkraft ved lav hastighed. På den måde opnår Touareg en stigningsevne på op til 100 % (45°).

 

Off-Road-Fahrprogramm

Offroad-køreprogram

Offroad-køreprogrammet indeholder blandt andet en nedkørselsassistent, en igangsætningshjælpefunktion til vanskeligt terræn, en tilpasset speederkarakteristik samt et ABS-system, der er særligt beregnet til terrænkørsel. Derved bliver en høj grad af kontrol over bilen mulig i alt terræn ved at trykke på en knap.

Offroad-Navigation

Offroad-Navigation

Offroad-navigationen gør det med vejpunktstur muligt at finde vej også uden for vejene (offroad) i områder uden digitalisering.

 

Oktantal

Oktanzahl

Oktantallet angiver brændstoffets "bankefasthed". Det findes i henhold til oktan under bestemte kontrolbetingelser med præcist definerede kontrolmotorer. Almindelig benzin har med 91 oktan den laveste værdi, Superbenzin har 95 oktan, Super Plus ligger med 98 oktan øverst. Jo højere oktantallet er, desto højere er selvtændingstemperaturen for benzin, og desto mindre er tendensen til bankelyde ved forbrænding (selvtændingstemperatur for 91 oktan benzin 450-550 °C, 95 oktan benzin 480-700 °C).

 

Umgebungsansicht "Area View"

Omgivelsesvisningen "Area View"

"Area View" sender live billeder i cockpittet fra området omkring bilen. Føreren kan således få et fremragende billede af de umiddelbare omgivelser. Systemet tilbyder mange forskellige perspektiver og visninger for at kunne støtte føreren optimalt i alle trafiksituationer.

Fire kameraer sørger for et sikkert udsyn hele vejen rundt. Med 180° vidvinkelobjektiver i det forreste og bageste område udvides førerens synsfelt endda med 90° mod venstre og højre fra det forreste eller bageste punkt i bilen. På den måde kan han til en vis grad se „rundt om hjørnet“. Systemet hjælper ved vanskelige manøvrer som tilkobling og manøvrering med en anhænger eller i terræn. Eller med at glide ind i trafikken i uoverskuelige situationer.

Kameraernes billeder behandles digitalt og vises i real time i radioens eller radionavigationssystemets display.

Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist"

Områdeovervågningssystemet "Front Assist"

Områdeovervågningssystemet Front Assist registrerer kritiske afstandssituationer ved hjælp af en sensor (radar/laser) og hjælper med at nedsætte bremselængden. I farlige situationer advarer systemet føreren visuelt og akustisk samt med et bremseryk. Front Assist arbejder uafhængigt af den automatiske afstandsregulering ACC.

Front Assist reagerer i to trin på kritiske afstandsforhold: I det første trin advarer assistentsystemet føreren mod biler, der pludselig bremser kraftigt op, eller langsomkørende biler foran i form af akustiske og optiske signaler. Samtidig med det bliver bilen forberedt til en nødopbremsning. Bremsebelægningerne placeres på bremseskiverne, uden at bilen bremses ned. Den hydrauliske bremseassistents respons bliver indstillet til øget følsomhed.

Hvis føreren ikke reagerer på advarslen, bliver han gjort opmærksom på en truende kollision i andet trin ved hjælp af et kort bremseryk, og bremseassistentens respons bliver øget yderligere. Hvis føreren så træder på bremsepedalen, er den maksimale bremseeffekt til rådighed med det samme. Hvis opbremsningen ikke er kraftig nok, øger "Front Assist" bremsetrykket til det nødvendige tryk, så bilen kan standse helt foran forhindringen.

Afhængigt af bilen tilbyder "Front Assist" to yderligere funktioner: I dette tilfælde indleder "Front Assist" en automatisk delvis opbremsning efter advarslen om kollision for at bremse bilen og genoprette førerens opmærksomhed. I situationer, hvor en kollision er uundgåelig, får føreren også hjælp i form af en automatisk fuld opbremsning. I den forbindelse bremser "Front Assist" bilen maksimalt for at reducere kollisionshastigheden og begrænse kollisionen så meget som muligt.

Afhængigt af bilen understøtter "Front Assist" også ved lavere hastigheder. Hvis føreren overser en forhindring, bremser ”Front Assist” med citynødbremsefunktion automatisk bilen og sørger for, at kollisionshastigheden reduceres. I ideelle tilfælde kan man med denne teknologi helt undgå at køre op bag i et forankørende køretøj.

 

Online-Dienste

Onlinetjenester

Onlinetjenesterne på Car-Net giver dig nye servicer, praktiske tjenester og gode apps.

 

Oxidations-Katalysator

Oxyderingskatalysator

Dieselmotorer arbejder med luftoverskud, derfor kan deres udstødning ikke efterbehandles med 3-vejs-katalysatoren. Anvendelsen af en lambdaregulering er her teknisk udelukket.

Oxyderingskatalysatoren omdanner ved oxydering og reduktion forbrændingsskadestofferne kulbrinte (HC) og kulilte (CO) til de ugiftige stoffer kulstofdioxid (CO2) og vand (H2O).