2.17.94.1, 2019-07-05 00:05:51

Kortopdatering til dit navigationssystem.

Navigationssystemet Discover Pro
På touchscreen til navigationssystemet Discover Pro kan kort i 3D vises ekstra overskueligt.

Navigationssystemet Discover Media
Oplev banebrydende teknik: Mange af de funktioner, som navigationssystemet Discover Media byder på, kan på yderst komfortabel vis betjenes via den 5,8" store touchscreen med kapacitivt farvedisplay og nærhedssensor.

For at sikre at kortmaterialet til Discover Pro og Discover Media altid er opdateret, anbefaler vi, at du regelmæssigt sørger for at foretage en opdatering. 

DiscoverCare
DiscoverCare er et redskab, der gør det nemt at opdatere din Discover Media eller Discover Pro. Programmet tjekker automatisk om der findes en ny opdatering til dit kort, hvis der en opdatering, så følger DiscoverCare dig nemt igennem hele opdateringen. 

Forudsætninger:

Til brug for opdateringen af dine navigationsdata skal du bruge et sd-kort, hvor der er mindst 32 GB hukommelsesplads til rådighed. Volkswagen anbefaler, at du anvender et Class 10-kort/sdhc-kort, som kan købes i diverse forretninger.

Hvis du kører Windows, skal du bruge et udpakningsprogram, fx 7-Zip. Programmet kan downloades fra producentens hjemmeside. Hvis du kører et andet styresystem, skal du bruge et program til udpakning af de downloadede filer, der understøtter filformatet .7z.

Kortmaterialet kan kræve, at der er mere end 17 GB hukommelsesplads til rådighed. Så meget hukommelsesplads skal der som minimum være til rådighed på din computers harddisk. For at din computer kan håndtere filer af denne størrelse skal din harddisk være formateret i NTFS-formatet. Dette filsystem er standard på computere af nyere dato. Hvis du har en computer, der er af lidt ældre dato, kan du kontrollere filsystemet ved at klikke på drevet med højre musetast i stifinderen og vælge menupunktet Egenskaber.

 

Trin 1: Hvilken version har jeg allerede installeret, og hvilken version er tilgængelig som opdatering?

Du kan kontrollere, hvilken version af kortmaterialet du har installeret på Discover Pro, ved at trykke på knappen MENU. Tryk på optionen Setup > Systeminformationen (systeminformationer) på displayet.

Herefter kan du gå ind på www.volkswagen.dk og se, om der skulle være en ny version til rådighed.

 

Trin 2: download af de nye data

Tryk ind på www.navigation.com Her bliver dataene stillet til rådighed for dig. På grund af den store datamængde på p.t. ca. 17 GB anbefaler vi, at du downloader dataene i blokke. Hvis du gør det, bør du maksimalt sætte 3 downloads i gang samtidig. Alternativt kan du også vælge at downloade dataene samlet i én fil, som ligeledes står til rådighed. Hvis du gør det, kan vi anbefale, at du anvender en download-manager. Afhængigt af hastigheden på din internetforbindelse kan det tage et godt stykke over 8 timer at downloade dataene. Alle filerne er komprimeret i .7z-format.

 

Download alle de tilgængelige filer til den nye version, og placer dem i en ny mappe (fx "Kortopdatering") på din computer.

Skub nu knappen på dit sd-kort til positionen "unlock".

Sæt sd-kortet ind i sd-kortlæseren på din computer eller i en kortlæseenhed.

Slet alle dataene på sd-kortet, eller formater sd-kortet. Hvordan du gør det, afhænger af det styresystem du kører: Hvis du kører Windows, skal du klikke på sd-kortets drev med højre musetast og vælge Formater. Hvis du kører et andet styresystem end det, kan du få informationer om, hvordan du gør, ved at rette henvendelse til producenten.

Åbn den første fil i mappen med de downloadede data på din computer (endelsen .7z.001).

Udpak filerne til sd-kortet. I den forbindelse skal du være påpasselig med at placerere filerne, så de kommer til at ligge på det øverste niveau på kortet og ikke i en mappe et niveau længere nede.

Når udpakningen er afsluttet, skal du tage sd-kortet ud af computeren eller kortlæseenheden. Skub derefter knappen på dit sd-kort tilbage positionen "lock" igen.

Der må ikke være nogen andre filer på sd-kortet.

 

Trin 3: fremkaldelse af data i navigationssystemet

Sæt sd-kortet ind i en af de 2 kortlæsere i Discover Pro.

Vælg Software aktualisieren (opdater software) via Menü (menu) > Setup > Versionsinformationen (versionsinformationer). Dataene bliver derefter kopieret til navigationssystemets interne harddisk.

Følg anvisningerne på displayet.

Bemærk:

Da sd-kortet med navigationsdataene bliver siddende i bilen, er sd-kortet her udsat for ekstreme ydre påvirkninger. For at sikre at navigationssystemet fungerer permanent, kan du kun bruge sd-kort, der er godkendt af Volkswagen, til Discover Pro. Hvis du mister eller beskadiger dit originale kort, kan du købe et nyt hos din lokale Volkswagen Partner.

Forudsætninger for opdatering af navigationskort:

Du skal bruge sd-cda-kortet med de hidtidige kortdata fra dit navigationssystem. Sd-kortet er fra fabrikken sat i sd-kortlæser 2.

På sc-cda-kortet må der kun gemmes navigationsdata for at sikre en gnidningsfri afspilning.

Hvis du kører Windows, skal du bruge et udpakningsprogram, fx 7-Zip. Programmet kan downloades fra producentens hjemmeside. Hvis du kører et andet styresystem, skal du bruge et program til udpakning af de downloadede filer, der understøtter filformatet .7z.

Kortmaterialet kan kræve, at der er mere end 4 GB hukommelsesplads til rådighed. Så meget hukommelsesplads skal der som minimum være til rådighed på din computers harddisk. For at din computer kan håndtere filer af denne størrelse skal din harddisk være formateret i NTFS-formatet. Dette filsystem er standard på computere af nyere dato. Hvis du har en computer, der er af lidt ældre dato, kan du kontrollere filsystemet ved at klikke på drevet med højre musetast i stifinderen og vælge menupunktet Egenskaber.

 

Trin 1: Hvilken version har jeg allerede installeret, og hvilken version er tilgængelig som opdatering?

1. Du kan kontrollere, hvilken version af kortmaterialet du har installeret på Discover Media, ved at trykke på knappen MENU. Tryk på optionen Setup > Systeminformationen (systeminformationer) på displayet.

2. Herefter kan du gå ind på www.volkswagen.dk og se, om der skulle være en ny version til rådighed.

 

Trin 2: Sådan sikrer du det hidtidige kortmateriale

Vi anbefaler, at du opretter en sikkerhedskopi af dit hidtidige kortmateriale.

1. For at gøre det skal du tage sd-kortet med kortdataene ud af kortlæser 2 på Discover Media og sætte det ind i sd-kortlæseren på din computer eller en sd-kortlæseenhed, som du har tilsluttet til din computer.

2. Opret en mappe til sikkerhedskopien af kortdataene på din computer.

3. Kopier alle dataene på sd-kortet over i den mappe, du lige har oprettet på din computer.

 

Trin 3: download af de nye data

1. Gå ind på siden www.navigation.com. Her bliver dataene stillet til rådighed for dig. På grund af den store datamængde på p.t. mere end 4 GB anbefaler vi, at du downloader dataene i blokke. Hvis du gør det, bør du maksimalt sætte 3 downloads i gang samtidig. Alternativt kan du også vælge at downloade dataene samlet i én fil, som ligeledes står til rådighed. Hvis du gør det, kan vi anbefale, at du anvender en download-manager. Afhængigt af hastigheden på din internetforbindelse kan det tage flere timer at downloade dataene. Alle filerne er komprimeret i .7z-format.

2. Download alle de tilgængelige filer til den nye version, og placer dem i en ny mappe (fx "Kortopdatering") på din computer.

3. Skub nu knappen på dit sd-kort til positionen "unlock". Sæt sd-kortet ind i din computer.

4. Slet alle dataene på sd-kortet, eller formater sd-kortet. Hvordan du gør det, afhænger af det styresystem du kører: Hvis du kører Windows, skal du klikke på sd-kortets drev med højre musetast og vælge Formater. Hvis du kører et andet styresystem end det, kan du få informationer om, hvordan du gør, ved at rette henvendelse til producenten.

5. Åbn den første fil i mappen med de downloadede data på din computer (endelsen .7z.001).

6. Udpak filerne til sd-kortet. I den forbindelse skal du være påpasselig med at placerere filerne, så de kommer til at ligge på det øverste niveau på kortet og ikke i en mappe et niveau længere nede.

7. Når udpakningen er afsluttet, skal du tage sd-kortet ud af computeren eller kortlæseenheden. Skub derefter knappen på dit sd-kort tilbage positionen "lock" igen.

 

Trin 4: fremkaldelse af data i navigationssystemet

1. Sæt sd-kortet ind i kortlæser 2 på Discover Media igen.

2. Systemet registrerer sd-kortet, du lige har sat i, og du kan herefter begynde at anvende de opdaterede navigationskort.

 

Bemærk:

Da sd-kortet med navigationsdataene bliver siddende i bilen, er sd-kortet her udsat for ekstreme ydre påvirkninger. For at sikre at navigationssystemet fungerer permanent, kan du kun bruge sd-kort, der er godkendt af Volkswagen, til Discover Media. Hvis du mister eller beskadiger dit originale kort, kan du købe et nyt hos din lokale Volkswagen Partner.